Home

Dřepčík olejkový

Dřepčík olejkový - Atlas - Agromanuál

 1. Dřepčík olejkový. Latinský název: Zimu dřepčík přečkává jako vajíčko, larva nebo dospělec. Vylíhlá larva vyhledává rostliny, prokusuje se do bází listových řapíků a vyhryzává chodbičky, které později zasahují až pod vegetační vrchol
 2. Dřepčík olejkový má jen jednu generaci do roka. Hospodářský význam. Žír brouků má jen menší význam, důležitý je žír larev. Rostliny s poškozenými srdéčky snadno vymrzají, listy žloutnou, vadnou a zahnívají. Poději se uvnitř vyžrané stonky řepky snadno lámou nebo podélně praskají
 3. Dřepčík olejkový [Psylliodes chrysocephala] Výskyt a význam. Brukvovité rostliny včetně řepky. Popis. Dospělci jsou leskle černí až namodralí nebo nazelenalí, mají dlouhá nitkovitá nažloutlá tykadla. Třetí pár nohou je skákavý. Velikost 3-4,5 mm. Larva je bílá s tmavým štítkem na konci zadečku z něhož.
 4. Dřepčík olejkový dosahuje velikosti 7-8 mm. Příznaky poškození. Brouci způsobují okénkový žír na listech. Larvy, jejichž žír je významný, prožírají srdéčka rostlin a lodyhy, vykousané chodby v žebrech listů. Listy žloutnou, vadnou a zahnívají, lodyhy se lámou a podélně praskají. Způsob život
 5. imální

Dřepčík olejkový (Psylliodes chrysocephala L.) je druh rozšířený po celé Evropě a zde též poškozuje řepku (obr. 1). Skutečně nebezpečný je v oblastech a obdobích charakteristických dlouhými a relativně teplými podzimy přecházejícími do mírných zim Dřepčík olejkový a jeho citlivost k insekticidům. SEIDENGLANZ, Marek, Pavel KOLAŘÍK, Eva HRUDOVÁ, Jiří HAVEL, Ján TÁNCIK, Peter BOKOR, František KOCOUREK, Jitka STARÁ, Leona VÍCHOVÁ a Romana BAJEROVÁ. Dřepčík olejkový a jeho citlivost k insekticidům. Agromanuál. 2020, 15(8), 50-53

Dřepčík olejkový Dřepčík olejkový Syngent

Dřepčík olejkový 7-8/3-4,5 larva od konce podzimu do časného jara žír v řapících, odumírání vegetačních vrcholů Krytonosec zelný 4-5/2-3 larva hálky od podzimu do konce vegetace (negativní vliv na rostlinu neprokázán) hálky na hypokotylu a kořenech Pilatka řepková 18/6-10 larva od září do zámraz jedná se o drobný hmyz, brouky, značně rozšířený, který může způsobit značné škody. Jde zejména o druhy dřepčík zelný /Phyllotreta nemorum/, nebo dřepčík polní /Phyllotreta undulata/. Dřepčík zelný je velký asi 3 mm. Jeho krovky jsou černé s dlouhými žlutými pruhy - jeden na každé krovce. Larva měří asi 7mm, je nažloutlá s černou hlavičkou

Dřepčík olejkový má v roce jen jednu generaci. Dospělci se v porostech řepky objevují na počátku září a jsou aktivní za vhodných podmínek až do prosince, zvláště pokud je podzim dlouhý, teplý a vlhký. Od konce září začínají samice klást vajíčka a v průběhu října se objevují larvy, které zůstávají v. Dřepčík olejkový dává ještě druhou ránu. Škodí i larvy. V roce 2019 se již na konci září začaly objevovat první zralé samice schopné klást vajíčka. Tyto se pak v porostu držely až do prosince. To znamená, že období kladení začalo někdy na konci září a skončilo až někdy v prosinci

Dřepčík olejkový decimuje porosty řepky. Co se týče napadení porostu škůdci celá řada porostů je silně napadena dřepčíkem olejkovým, v důsledku čehož porosty zasychají a ty nejpoškozenější budou pravděpodobně nahrazeny jarní plodinou dřepčík olejkový Psylliodes chrysocephalus (Linnaeus, 1758) říše Animalia - živočichové » kmen Arthropoda - členovci » třída Insecta - hmyz » řád Coleoptera - brouci » čeleď Chrysomelidae - mandelinkovití » rod Psylliodes - dřepčík

Obvykle se dvakrát používá fungicid (ochrana proti plísním), čtyřikrát insekticid (hlavními nepřáteli řepky jsou dřepčík olejkový, blýskáček řepkový, krytonosci řepkový a šešulový a bejlomorka kapustová) a jednou lepidlo šešulí. Často se využívá i velmi oblíbený herbicid RoundUp Dřepčík olejkový : Významná vedlejší účinnost, nemá registraci : Dřepčík rodu Phyllotreta: Významná vedlejší účinnost, nemá registraci : Pilatka řepková : Významná vedlejší účinnost, nemá registraci : Zápředníček polní : Významná vedlejší účinnost, nemá registraci : Krytonosec čtyřzubý a krytonosec. • Dřepčík olejkový - význam za posledních 5 let stoupl o 300 % • Výrazně škodí i drobné druhy Phyllotreta- v roce 2018 hojné výskyty během léta před setím řepky • Minoritní škůdci - mšice broskvoňová (Myzuspersicae) = podzim 2018 opakování situace z roku 2016/2017 + viróz

Dřepčík olejkový - Řešení pro zemědělství

Dřepčík olejkový - Řešení pro zemědělstv

Dřepčík olejkový (Psylliodes chrysocephala) - ChovZvířat

Dřepčík olejkov

 1. V některých oblastech pěstování řepky na severu Německa se v letošním roce vyskytuje dřepčík olejkový silněji než vloni. Inkrustace osiva sice zabrání časným požerovým škodám, po několika týdnech se ale koncentrace účinné látky v důsledku intenzivního růstu může silně snížit
 2. Phyllotreta vittula (Redtenbacher, 1849) dřepčík obilní 1,5-2,0 černé, štít se zeleným nebo bronzovým leskem, úzké žluté pruhy na krovkách brukvovité, lipnicovité, hvězdnicovité Psylliodes chrysocephalus (L., 1758) dřepčík olejkový 3,0-4,6 tmavě kovově modré, přední část hlavy červenavá
 3. Dřepčík olejkový dospělci: vzcházení řepky; larvy: od fáze 4 - 6 listů (BBCH 12 - 19), v průběhu teplé zimy (při tepl. nad 5 ºC) až do obnovení jarní vegetace! 1 - 3 brouci na 1 m řádku nebo 100 brouků ve 3 žlutých miskách za den; brzy zjara: 1 - 2 larva na 1 rostlinu
 4. Dřepčík olejkový na řepce (13.9.2018) Není dřepčík jako dřepčík. Hodně zemědělců postupně zvýšilo koncentraci pěstování řepky, což sebou přináší nabalující se pěstitelské komplikace. Úspěšné potlačení malých dřepčíků z rodu Phyllotreta je sice základem založení pěkného porostu, ale v záloze.
 5. Dřepčík olejkový -řepkový - 3mm,modročerný,napadají brukvovité larvičky ožírají kořínky brouci dírkují listy-organofosfáty na brouky Zrnokaz hrachový -4mm,zbarvení černé,konec těla světlý,brouci přezimují v semenech,na konci května brouci vylézají a začínají úživn

PSYICH - Dřepčík olejkový (Psylliodes chrysocephala) - Cabbage stem flea beetle PHYESP - Dřepčíci (Phyllotreta sp.) - Flea beetles MICRAR - Hraboš polní (Microtus arvalis) - Common vol Popis mořidel Scenic®Gold je kombinované fungicidní mořidlo ve formě kapalného suspenzního koncentrátu pro moření osiva řepky proti houbovým chorobám: fomové černání stonku, plíseň zelná, rhizoktoniová hniloba brukvovitých, alternáriová skvrnitost.. Buteo® Start je insekticidní mořidlo proti klíčovým škůdcům řepky (dřepčíkům, květilce a savým škůdcům) Insekticid Koron 100 SC je přípravek určený k ochraně řepky olejky, obilnin a brambor. SPEKTRUM ÚČINNOSTI. Řepka olejka: krytonosec čtyřzubý, krytonosec řepkový, krytonosec zelný, krytonosec šešulový, dřepčík olejkový, květilka zelná, pilatka řepková Obilniny: kohoutek černý, kohoutek modrý, mšice, křísek polní.

Dřepčík černonohý: Dřepčík černý Dřepčík chmelový Dřepčík lnový Dřepčík olejkový Dřepčík polní Dřepčík pryšcový Dřepčík rdesnový Dřepčík řepný Dřepčík zeln

Nahuby

Řepka olejka ozimá dřepčík olejkový květilka zelná 0,05 45 BBCH 12-15 1x Řepka olejka ozimá blýskáček řepkový 0,05 45 BBCH 55-59 Řepka olejka ozimá krytonosec zelný bejlomorka kapustová 0,05 45 BBCH 67-72 Pšenice ozimá kohoutek černý 0,05 30 BBCH 49-79 Ječmen jarní kohoutek černý 0,05 30 BBCH 45-7 dřepčík olejkový, květilka zelná Aplikujte po výskytu brouků na mladých rostlinách nebo poté, kdy zpozorujete první poškození. blýskáček řepkový Aplikujte podle signalizace po výskytu brouků na rostlinách ve fázi od 55 BBCH do 59 BBCH. krytonosec zelný, bejlomorka kapustov

dřepčík olejkový, dřepčíci rodu Phyllotreta. 0,075 l/ha: AT/42. 2) podle signalizace: 3) řepka ozimá AT, řepka jarní 42. řepka olejka: mšice zelná. 1. Článek recenzovaný. KAZDA, J. Dřepčík olejkový- klíčový škůdce letošních porostů ozimé řepky. Úroda, 2015, roč. 63, č.5, s. 54-57.ISSN: 0139. dřepčík olejkový, Psylliodes chrysocephala - v ČR neonikotinoidy, v Německu pyretroidy (řepka) krytonosec šešulový, Ceutorhynchus obstrictus -neonikotinoidy (řepka) mšice broskvoňová, Myzus persicae - pyretroidy (řepka, zelenina, viry) zápředníčekpolní, Plutella xylostella - pyretroidy (řepka, zelenina Dřepčík černonohý: 0,3 l/ ha : max. 2 x: Dřepčík olejkový: 0,3 l/ ha : max. 2 x: Třásněnka lnová: 0,5 l/ ha : max. 1 x, počet aplikací je stanoven pro len určený k potravinářským účelů

Dřepčík olejkový, Dřepčíci rodu Phyl-lotreta ANO Decis Protech (deltamethrin), Katare Zeon 050 CS (lambda-cyhalothrin), Karis 10 CS (lambda-cyhalothrin), Nexide (gamma-cyhalothrin), Poleci (deltamethrin), Rapid (gamma-cyhalothrin) Vrtalka kapustová NE - Květilka zelná NE - Předivka polní NE - Řepka ozimá Stonkoví krytonosc poškození řepky škůdci. Dřepčík olejkový (Psylliodes chrysocephala) patří ke škůdcům odolných k nízkým teplotám a jeho larvy žerou i pod sněhem. Více let na-růstá poškození kořenů od krytonosce zelného (Ceu-torhynchus pleurostigma). Larvy krytonosce zelného dobře prosperují i při nízké teplotě půdy

Krytonosci, bejlomorka, dřepčík olejkový, blýskáček a

Nejčastěji vyskytující se škůdci: dřepčík olejkový (Psylliodes chrysocephala), blýskáček řepkový (Meligethes aeneus), krytonosec lničkový (Ceutorrhynchus syrites). Brzy zasetá lnička se sklízí před ozimou řepkou v plné zralosti. Sklízí se obilními acími mlátičkami Dřepčík olejkový: přímo škodí žírem v děložních listech. Na větších rostlinách samička klade vajíčka a způsobuje poté žír ve stonku v následném roce (příkladem letos sklizené řepky). Vyplatí se moření a úprava vody před postřikem insekticidu dřepčík olejkový 0,06-0,08 l/ha dávka podle výskytu 28 3) podle signalizace, max. 2x krytonosec zelný, pilatka řepková 0,08 l/ha 28 3) podle signalizace, max. 2x OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní Dřepčík olejkový Psilliodes chrysocephala Výskyt: podzim. Škodílarvy minováním v listech a řapících, poškozují kořenový krček. Příznaky napadení: miny na listech, praskání řapíků, napadení zvyšuje náchylnost k vyzimování. Květilka zelná Ceutorhynchus pleurostigma Výskyt: podzim až pozdní jaro Další problém znamenali dřepčíci, zejména dřepčík olejkový. Deštivé září rovněž způsobilo deficit živin, dusíku, sírou ale i bóru. Při velkém množství vody v půdě kořeny nefungovaly, což se naštěstí později změnilo. V mírné zimě se řepky zlepšily na jaře byly až nadprůměrné

36 H. Šefrová broukům věnuje např. BAUDyš (1935), který jako škůdce uvádí 340 druhů. MILLER (1956) považuje 166 druhů za škodlivé a KůDELA, KOCOUREK Dřepčík polní - Phyllotreta undulata řád Brouci - Coleoptera , čeleď Mandelinkovití - Chrysomelidae - brouk velký 4-5 mm - černý s 2 podélnými žlutými proužky na krovkách - skákavé zadní nohy Dřepčík černonohý Dřepčík olejkový Krytonosec zelný. řepkový, mandelinka bramborová, krytonosec šešulový, dřepčík olejkový a obaleč jablečný. Metodika dále obsahuje přehled obecných zásad řízení hmyzí rezistence a návrhy na antirezistentní strategie pro druhy škůdců, pro něž byly provedeny případové studie. Metody hodnocení rezistence jsou využitelné pro monitorin

•Dřepčík olejkový -význam za posledních 5 let stoupl o 300 % • V roce 2018 i drobné druhy Phyllotreta hojné výskyty během léta před setím řepky • Minoritní škůdci -mšice broskvoňová (Myzus persicae) + (zápředníčekpolní) = podzim 2018 opak situace z roku 2016/201 Téma čísla Herbicidní ošetření ozimých obilnin Z obsahu 28 Odplevelení kmínu 46 Dřepčík olejkový 54 Květilka zelná 58 Základní hnojení pšenice 64. 14. MUŠKA F., JAKL A. 2010: Dřepčík olejkový významný škůdce řepky. Úroda 58 (10): 23 - 44. 15. MUŠKA F., 2010: Rojení chroustů a škodlivost ponrav v roce 2010. Odborná příloha zpravodaje Územní rady ČZS Brno - venkov 6 (1): 6 - 8. 16. MUŠKA F., 2010: Nové možnosti ošetření ovocných dřevin proti přezimujícím. U řepky olejky je to především dřepčík olejkový, ale i někteří další. Sama rostlina pak obsahuje jen zcela minimální, doslova stopová množství těchto látek. Na první pohled by se mohlo zdát, že takovým postupem životnímu prostředí nijak ublížit nemůžeme. Jenže se ukázalo, že když na květy těchto.

(dřepčíci rodu phylothtreta, dřepčík olejkový, květilka, pilatka, osenice, slimáčci, ). Následně při jarní vegetaci monitorovat nálet škůdců a včas reagovat. Kromě výži-vy N, P, K a S uplatňujte listové aplikace důležitých mikroprvků, které mohou spo dřepčík olejkový, Psylliodes chrysocephala - v ČR neonikotinoidy, v Německu pyretroidy (řepka) krytonosec šešulový, Ceutorhynchus obstrictus - neonikotinoidy (řepka) mšice broskvoňová, Myzus persicae - pyretroidy (řepka, zelenina, viry) zápředníček polní, Plutella xylostella - pyretroidy (řepka, zelenina Zákazy EK v používání neonikotinoidů - zákaz foliárních aplikací Od 2019: thiamethoxam (Actara), do roku 2018 dosud nejúčinnější neonikotinoid na mandelinku bramborovou. Od 01.05.2020: thiacloprid Biscaya - do roku 2019 nejpoužívanější a druhý neúčinnější neonikotinoid na mandelinku Dřepčík olejkový od vzcházení ozimé řepky 2-5 brouků/1 Mőrickeho misku za 1 den. Hraboš polní orientačně od 20.9.-7.11. 201-600 - počet užívaných nor na 1 ha Mšice zelná od 15.10. do 31.10. 3 % napadených rostlin/50 rostlin Mšice zelná od 25.11.-10.12.

Ochrana olejnin od setí do sklizn bbCh 13 proti raným škůdcům jako jsou dřepčíci (hlavně dřepčík olejkový), květilka zelná a pilatka řepková. Lumiposa ochrání vzcházející rostliny a zajistí jednotný a zdravý porost, čímž se maximalizuje výnosový potenciál. biostimulátor lumibio kelta® použitý při moření osiva zvýš škůdci - mandelinka bramborová, plzák v elký, slimáček síťkovaný, slimáček polní, mši ce, dřepčík olejkový, háďátko bramborov é Ječmen dvouřadý (2 Například bělásek řeřichový, zelný a řepový a dřepčík olejkový si vyvinuli chemikálie určené k proměně glukosinolátů v neškodné složky namísto v hořčičné oleje dřepčík olejkový, krytonosec čtyřzubý, krytonosec řepkový 0,3 l/ha 200-400 l/ha 56 1) na nekvetoucí porost 2) maximálně 3 ošetření za vegetaci 3) pozemně OL = ochranná lhůta (dny) Brambor V bramborách se přípravek aplikuje proti mandelince bramborové v době maxima líhnutí larev, obvykle když v porostu pře

Poškozením od dřepčíka olejkového lze do jisté míry

 1. Název Poskytovatel Trvání; Možnosti snížení negativního vlivu intenzivního zemědělství na opylovače: TA0: 2021 - 2023: Inovace systému integrované ochrany řepky pro omezení negativních dopadů současné technologie pěstován
 2. Na třetím sympoziu společnosti Corteva Agriscience, s. r. o., byl věnován velký prostor škůdcům řepky. Zemědělcům v posledních letech způsobuje zvýšené problémy dřepčík olejkový, a to z více důvodů. Existují ale možnosti, jak porostu řepky pomoci, aby se se škůdcem do.
 3. Dřepčík olejkový a jeho citlivost k insekticidům AGRITE

 1. Dřepčíci Škůdci - největší portál a fórum o škůdcích
 2. Škůdci napadají řepku od počátku Úrod
 3. Dřepčík olejkový a jeho citlivost k insekticidům
 4. Jak v letošním roce přezimovaly porosty polních plodin
 5. Psylliodes chrysocephalus (dřepčík olejkový) BioLib
Dřepčík olejkový - stále významný škůdce řepky na podzimAlternativní olejniny