Home

První anestezie

Chirurgické poprvé: Kdy byla poprvé použita anestezie a

První anestezie v Evropě Jednalo se o amputaci končetiny a chybělo málo a Opitz mohl být dokonce prvním na světě. O čtyři měsíce ho totiž předběhl americký lékař William Morton 160 let od první anestézie 16. října 1846 provedl americký zubař Willam Morton historicky první operaci, při které byl pacient uspán. Do té doby byla chirurgie vyloženě drastická záležitost. Veškeré zásahy do lidského organismu byly prováděny za plného vědomí pacienta

První zadokumentované uspání pacienta na světě se uskutečnilo v říjnu roku 1846 v Bostonu v USA. Do doby zavedení anestezie nebyla podle Cvachovce žádná plánovaná operativa kvůli tomu, že by člověk nebyl schopný vydržet tak velkou bolest. Operovalo se pouze v případech, když zákrok mohl zachránit život První operaci s použitím spinální anestézie provedl August Bier roku 1899. Anestezie jako věda byla uznána až zhruba v polovině 20. století. Motto pro celkovou anestézii je: Pacient musí během operace dobře spát, nesmí cítit bolest, musí být svalově uvolněn, nesmí aktivizovat patologické vegetativní reflexy.

Opitz - první éterová anestézie na našem území (Praha, nemocnice na Františku) 1869 - Trendelenburg - nprvní narkóza u člověka se zavedenou rourkou tracheostomatem: 1878 - Macesem - popsal endotracheální intubaci ústy: 1885 - J. L. Corning - první epidurální anestézie kokainem: 1920 První anesteziologické pracoviště při Ústřední vojenské nemocnici Praha vzniklo již v roce 1947, sto let po prvním zaznamenaném užití anestezie v České republice. Přesto i po více než sto padesáti letech praxe se stále mezi lidmi šíří obavy o bezpečnost v průběhu narkózy, a to i přesto, že v České republice. tím bylo předáno její dobrodiní lidstvu. Anestezie umožňující opero-vání bez utrpení se začala rychle šířit Amerikou, zanedlouho téhož roku byly provedeny první anestezie v Evropě (Paříž, Londýn) a počátkem února 1847 i v českých zemích (Praha, Celestýn Opitz, 7. února), resp. na Moravě (Brno, Olomouc, 4. a 9. února). Éter dráždící dýchací cest

U anesteziologie to byl 10. říjen 1846, kdy byla provedena první veřejná demonstrace úspěšné éterové narkózy na světě. U nás byly první anestezie éterem podány již v únoru následujícího roku v klášteře U Milosrdných Na Františku. Nyní je anesteziologie samostatným lékařským oborem První anestezie. První neveřejná narkóza se zdařila 30. září 1846. Při předvedení 16. října Morton přiložil k pacientovým ústům skleněnou kouli s dvěma otvory, v níž byla houbička napuštěná éterem a vonná esenc Dne 21. ledna 2021 proběhla první lekce anestezie na operačních sálech v nové budově Simulačního centra Masarykovy univerzity Anestezie představuje umělé uspání pacienta (celková anestezie) nebo znecitlivění určité části jeho těla (lokální anestezie) za účelem usnadnění nebo umožnění průběhu bolestivého lékařského zákroku a poskytnutí lepší péče Obrázek 1 - Anesteziolog 2.1. Stádia anestezie První lekce anestezie na operačních sálech. První lekce anestezie na operačních sálech. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Kamenice 5, 625 00, Brno, Česká republika, IČ: 00216224, DIČ: 00216224, tel.: +420 549 498 532 Správa webu. Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš.

První spinální anestezie a tedy i císařský řez byl neplánovaný, ale jiná cesta už nebyla a já moc děkuji. Rekonvalescence byla trochu delší, protože trochu pracovaly nervy, ale mohla jsem hned po porodu vidět syna a odvezli mě na normální pokoj . Sice jsem si říkala, že už nikdy nechci rodit, ale nikdy neříkej nikdy Druhy anestezie Rozhodnutí o druhu anestezie se musí v první řadě opírat o důkladnou znalost pacienta. Anesteziolog tedy prostuduje veškeré podklady, které má z předoperačního vyšetření, a posléze se během tzv. předanestetického rozhovoru zaměří především na vaše zkušenosti s předchozími anesteziologickými.

Operace před objevem anestezie - byl to doslova závod s časem! V roce 1846 byla v americkém Bostonu provedena první operace, při. Read More . Dnes si povíme několik málo informací o té úžasné mašince (narkotizéru) Anestetika, Postupy, Studium No comments Bostonský chirurg Henry Jacob Bigelow se na základě kladného ohlasu rozhodl provést první veřejnou operaci, kdy ke zmírnění bolesti bude použit éter. Slavná operace, během které byl pacientovi Edwardu Gilbertu Abbottovi odstraněn nádor na krku, proběhla 16. října 1846 na operačním sále v General Hospital v Massachusetts První veřejná operace v narkóze 16. října 1846 v Bostonu Foto: Kronika medicíny, Fortuna Print, Praha 1994 Muka při operacích ukončila anestezie Za otce anestezie je považován americký zubní lékař William Morton z Carltonu ve státě Massachusetts, který 16. října 1846 ve všeobecné nemocnici v Bostonu předvedl veřejně. Tagy: první anestezie v Evropě | (DEV) Krajské listy.cz - regionální zpravodajství, články podle jejich klícových slov, strana

Dobrý den, měla bych dotaz ohledně celkové anestezie. Mám jít na plánovanou operaci s žaludkem, ale než se operace uskuteční, tak se mi stal úraz s kolenem a jdu na operaci s kolenem. Za jak dlouho od první anestezie budu moci a je vhodné pro organismus podstoupit druhou anestezii? Děkuji mnohokrát za odpověď Jaké jsou nejčastější vedlejší účinky anestezie? Dá se jim předcházet? Celková anestézie je zásahem do biologických rytmů člověka a účinek léků je do jisté míry individuální. Někteří pacienti první noc po anestézii například špatně usínají. Nepříjemnou, i když ne častou komplikací, je nucení na zvracení

v mnoha zemích rozhoduje přání ženy; mimo to má epidurální anestezie řadu lékařských indikací : jde o stavy, kdy je nutné zabránit fyziologickým reakcím v průběhu porodu: bolest → adrenalin → vypětí → fyzická námaha (např. astma, diabetes, preeklampsie, silné kuřačky) Anestezie je opatření, které se provádí za účelem usnadnění lékařského zákroku a ztráty citlivosti na bolest. V případě celkové anestezie (narkózy), kdy je vyřazeno veškeré vědomí, navíc dochází k blokaci vzpomínek pacienta. Anestezie se běžně provádí před operačními výkony, a zároveň je součástí celé řady zákroků Test z interaktivních algoritmů - anestezie dětí a novorozenců Vyzkoušejte si své znalosti první pomoci. (Možná Vám přijdou vhod prezentace z kurzu První pomoc.) 21. 11. 2007 | Roman Štoudek. Anestezie. Otestujte své znalosti z anesteziologie Vlastnosti masky pro poskytnutí první pomoci: maska je určena na ventilaci pacienta, je vyrobena z vysoce kvalitních materiálů, je vybavena filtrem (odnímatelným), zpětným ventilem a portem na pasivní oxygenoterapii, manžeta naplněna vzduchem dodává masce velmi dobrou těsnost (přilnavost) 160 let od první anestézie. 16. října 1846 provedl americký zubař Willam Morton historicky první operaci, při které byl pacient uspán. Do té doby byla chirurgie vyloženě drastická záležitost. Veškeré zásahy do lidského organismu byly prováděny za plného vědomí pacienta

Historicky první operace v narkóze v Evropě…

Díky objevu anestezie jsou dnes operativní zákroky zcela standardní součástí medicíny. Jen ve Spojených státech jich lékaři provedou 50 milionů ročně a průměrný obyvatel USA absolvuje sedm operací za život. Není tomu však tak dávno, kdy lékaři se skalpelem v ruce vstupovali na neprobádaná území Bostonský stomatochirurg William Thomas Green Morton vytrhl roku 1846 za pomoci éteru první zub. Za začátek novodobé anestezie se ale považuje teprve 16. říjen 1846, kdy Morton podal coby anesteziolog pacientovi toto anestetikum při veřejné operaci

Anestezie - Wikipedi

  1. Základy anesteziologie. Materiály jsou určeny pouze k vlastnímu studiu nebo potřebám výuky a nesmějí být použity jako celek, ani žádná jejich část k jiným účelům a ke komerčnímu využití. Vytvořeno za finanční podpory Fondu rozvoje vysokých škol. Projekt č. 1072/2009. Autoři: J. Málek, A. Dvořák, a kol
  2. 1. Celková anestezie = narkóza. Tady zaspíte všechno. Je nezbytná u velkých operací srdce, plic, břišní dutiny a podobně. Do stavu bezvědomí vás dostanou léky podané do žíly. U náročnějších zákroků lékaři vyřadí z provozu samovolné dýchání a nahradí je intubací - trubičkou zavedenou do krku a napojenou na.
  3. Místní komplikace injekční anestezie. Poranění nervu - možno poranit: n. lingualis (parestezie až anestezie), n. VII − periferní obrna, n. alveolaris inf. − dlouhodobé parestezie v oblasti dolního rtu. ! neurodystrofický vřed − pac. se při necitlivosti pokouše (oblast tváři, rtů), možná infekce (vyplachovat antiseptiky, případně nasadit ATB)
  4. První anesteziologické přístroje podávání inhalační směsi O2 a N2O pomocí anesteziologických přístrojů vedlo k rozvoji celkové anestezie po 1. světové válce 21. R. 1905 - jedno z prvníchanesteziologických zařízení 22
  5. Už v únoru 1847 byla podána první anestezie také na českém území. Stalo se tak v nemocnici na Františku, vrchním lékařem byl mnich Celestýn Opitz. S rostoucím počtem operací se brzy objevily první případy úmrtí pacientů v důsledku předávkování. Éter se tehdy kapal na šátek, který pokrýval pacientův obličej, a.
  6. Byla to tedy historicky první anestezie v českých zemích. Souběžně zkoušeli účinky éteru také v olomoucké všeobecné nemocnici. V současné době provedou ročně v České republice anesteziologové přibližně asi 850 tisíc anestezií. Autor: Depositphotos.com

První návštěva. Nejprve vás požádáme o vyplnění vstupního dotazníku a osobní anamnézy (onemocnění, se kterými se léčíte, jaké léky užíváte a případné lékové alergie). Lokální anestezie je znecitlivění určité části těla pacienta. Provádí se vpichem anestetika pomocí injekce Historie zajištění dýchacích cest následovala vývoj technik celkové anestezie. V roce 1880 popsal Macewen zavedení rourky do trachey za pomoci prstů. Po první světové válce sir Ivan Magill ze Severního Irska prováděl běžně zavedení tracheální rourky nosem pro výkony maxilofaciální chirurgie a ve 40. letech byly. Operace zaživa aneb co se děje, když na sále selže anestezie. Anestézie používaná během operací není takovou samozřejmostí, jak by se na první pohled mohlo zdát. Jedná se o složitý medicínský úkon, který však v některých případech může selhat. Je skoro až překvapivé, jak málo se dnes o fungování anestézie ví

Anestezii vymyslel nedostudovaný medik v Praze

První, tradiční, kdy se injekce aplikuje do měkkých tkání v okolí zubu - tam dochází i ke znecitlivění dásně, jazyka atd. Druhý typ anestezie, tzv. intraligamentární je typ anestezie, kdy se velmi tenkou jehlou aplikuje anestetikum přímo do dásňového žlábku zubu Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi. Další info Zavřít Zavří

Celestýn Opitz, (25. února 1810, Heřmánkovice - 7. prosince 1866, Vídeň, Rakouské císařství), člen řádu milosrdných bratří, magistr chirurgie a nedostudovaný medik, který provedl 6. února 1847 první operaci v Evropě v narkóze 1847. 1900. 1947. Správná odpověď byla A. První anestezie v českých zemích byla podána v roce 1847. Výherci. Tomáš Maťovka, Valašské Meziříčí. Hanka Kočárníková, Skalná. Jarmila Vozáková, Hustopeče nad Bečvou

Elisa 300 | Saegeling Medizintechnik, s

160 let od první anestézie - 21stoleti

Celková anestezie : Dospělý, první hodina 6 000,- - každá další započatá 1/2 hodina: 1 500,-Dítě 6 000,-Konzultace pro pacienty bez registrace: 400,-(v ceně anestezie jsou zahrnuty jednorázové pomůcky a dospávání) Samoplátci Vstupní vyšetření + OPG 800,-OPG 500,-Intraorální RTG 100,-LA 2ml 4% Supracai První ryze česká monografie na dané téma vychází díky úzké součinnosti odborníků dvou největších univerzitních pracovišť anesteziologie a intenzivní medicíny v ČR - KARIM 2. LF UK a FN Motol a KARIM 1. LF UK a VFN. Obsahuje současné aktuální postupy v podávání anestezie a poskytování intenzivní péče po. Volba anestezie u císařského řezu Císařský řez je operace, která trvá za normálních okolností okolo 45 - 60 minut. K vynětí miminka z těla matky dojde většinou v prvních 3 - 15 minutách operace. Volba anestezie během císařského řezu závisí na mnoha faktorech (časová naléhavost operace, přání rodičky,...). Je na lékaři, který vede porod i na anesteziologovi.

Především se mu však 16. října 1846 v Massachusetts General Hospital v Bostonu, tedy fakultní nemocnici při Harvardově universitě, podařilo uskutečnit první úspěšnou veřejnou demonstraci anestezie Epidurální analgezie či také epidurální anestezie je tlumení porodních bolestí podáním malé dávky znecitlivující látky a léku proti bolesti. Epidurál je zaveden do páteřního kanálu a tam se rozmístí kolem míšního vaku. Tímto zabrání nervovému vzruchu, aby vystoupil z míšního vaku. Epidurál působí na senzitivní, sympatické a motorické nervy Lékařská první pomoc v urgentních stavech Kniha sepsaná našimi předními odborníky obsahuje vše potřebné pro složení atestační zkoušky. Využijí ji lékaři, medici i nelékařští zdravotničtí pracovníci... Infiltrační anestezie se již aplikuje pomocí sterilní injekční stříkačky a jehly. Svodná anestezie se aplikuje do blízkosti hlavního nervu, takže po správném podání znecitliví určitou oblast. Existují dvě skupiny lokálních anestetik - esterové a amidové. Kokain patří do první z nich

Přidat do kalendáře: 2005-11-09 00:00:00 2005-11-10 23:59:59 Europe/Prague První česko - slovenský kongres dětské intenzivní medicíny a anestezie Pořádají: Sekce intenzivní medicíny České pediatrické společnosti Sekce dětské anesteziologie a intenzivní medicíny České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Dětské anesteziologicko. anestezie kaudální, kdy je anestetikum zavedeno cestou punkce hiatus sacralis (křížového otvoru), zde lze použít i katetr, který může sloužit i měsíce k podávání léčiv. spinální subarachnoidální anestezie - je zavedení místního anestetika do vaku tvrdé pleny míšní, tedy subarachnoidálně do mozkomíšního moku

Video: Od první anestezie v Česku uplynulo 170 let Týden

V roce 1847 tu provedl Celestýn Opitz první amputaci končetiny v celkové éterové anestezii v Evropě a v roce 1965 tu vzniklo první lůžkové anesteziologicko-resuscitační oddělení v Československu. Během 2. světové války fungovala nemocnice jako vojenský lazaret pro raněné piloty nacistické Luftwaffe První 2 týdny po zákroku se šetřete Kompresivní prádlo, které vám po zákroku navlékneme, budete na základě pokynů lékaře nosit po dobu 2-6 týdnů. Prádlo můžete prát, je rychleschnoucí. Počítejte také s tím, že první 2-3 dny po zákroku bude z malých kožních ranek vytékat tekutina zabarvená do oranžova. To. v USA je celková anestezie u císařského řezu podávána pouze v 5% případů, stejně tak v Holandsku, ve Velké Británii v méně než 15%, v Belgii ve 4%, v Německu v méně než 10% a v Izraeli v 15 % 2/. V některých případech je však celková anestezie stále metodou první volby. Indikace celkové aneste

Základy anesteziologie - 3

MEDKONTAKT - Anesthesia. NÁŠ TÝM. MUDr. Milan Hrobský a kolektiv. KONTAKT. (+420) 774 335 789 anesthesia@medkontakt.cz Chlupáčova 1176/10, 152 00 Praha 5 IČ : 09544577. AKTUALITY. StatusCOVID-19: Ošetřujeme i v tomto náročném období, náš personál je více » Možnost a důsledky špatně aplikované anestezie do dásně při vrtání zubu v těhotenství. Vážený pane doktore, jsem na počátku 22. týdne těhotenství, které probíhá bez problému. Byla jsem na odvrtání zubu před dalším zákrokem (pravděpodobně vytahování nervů) a byla mi aplikována umrtvovací injekce Jako první se dozvíte o novinkách a akcích. Objednávka online videokonzultace. Poraďte se s lékařem online při videokonzultaci. Zanechte nám, prosím, své kontaktní údaje a my se s vámi obratem spojíme, domluvíme termín videokonzultace a zašleme vám platební údaje. První hodina celkové anestezie od

Lokální anestezie a těhotenství. Dobrý den,slyšela jsem, že injekce s lokálním anestetikem u zubaře by neměla v těhotenství vadit, respektive když už by vadila, tak v 1.trimestru. Musím k zubaři a bez této injekce bych to vážně nezvládla Ortopedi ve znojemské nemocnici použili jako první v České republice u vyšetření kolena nanoskopii, u které není oproti artroskopii nutná celková anestezie ani několikatýdenní pooperační rekonvalescence. Systém nazvaný NanoScopeTM, který měli zapůjčený, použili u tří pacientů za lokální anestezie Operace před objevem anestezie - byl to doslova závod s časem! Anestetika , Celková , Léky a jejich použití , Studium 4 Comments Prvopočátky anesteziologie spadají do starověku

Zlomení 8

Skutečná první spinální anestezie The Knick (Knick

Monitor během anestezie hraje všemi barvami. Anesteziolog na něm sleduje akci a rytmus srdeční (první dvě zelené křivky), další - žlutá - křivka zobrazuje mj. počet dechů. Zelené číslo ukazuje počet pulsů, žluté číslo saturaci = okysličení krve kyslíkem Výběr anestezie určuje občas i to, že lokální anestezie na pacienta nezabírá a musí se použít celková. Na labilní a citlivější pacienty zase nepůsobí lokální anestezie optimálně proto, že jsou po celou dobu operace vzhůru a nemusí se cítit dobře První z nich, analgosedace, je medikamentózně navozený stav, jehož cílem je útlum bolesti a zklidnění pacienta. Pacient v tomto stavu sám dýchá, ale během výkonu spí a ošetření si posléze nepamatuje. Celková anestezie, čili tzv. narkóza, je oproti tomu stav, kdy je klient uveden do umělého spánku, při kterém.

Ošetřovatelská péče v anesteziologi

Pravděpodobně první epidurální porodnická analgezie pak byla podána na přelomu roku 1949-1950 u prof. Kříže na Gynekologicko-porodnické klinice v Brně. Další rozvoj metod porodnické anestezie a analgezie byl v českých zemích značně ovlivněn rokem 1948 a následujícími politickými změnami První možnost je sedace, kdy se jedná o částečné oblouzení, kdy je pacient uvolněn, nereaguje na bolest, okolí, ale jeho vědomí není zcela zastřeno. Většinou se tyto sedativa podávají do svalu, nebo je i možnost podání do krmiva. (výjimečné používání kvůli individuálním reakcím) sedace se převážně používá. Klinika anesteziologie a resuscitace. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Šrobárova 1150/50, Praha 10, PSČ 100 34. Pavilon H - 3. patro. Sekretariát kliniky: +420 267 16 2461. fax: +420 297 16 3125. e-mail: karsec@fnkv.cz. Resuscitační oddělení I.: +420 267 16 3410. Resuscitační oddělení II.: +420 267 16 3017

Anestezie - není se čeho bát - Ordinace

Anestezie Anesthesia Anesthesia 64% Herečka Katie Chang se na place cítila jako doma, sama totiž v době natáčení studovala první ročník kreativního psaní na Kolumbijské univerzitě. Ovládací panel. 64% Hodnocení. Celková anestezie v zubní ordinaci. Jaké jsou výhody, jaká rizika? Řízené bezvědomí. Tak by se dal nazvat stav celkové anestezie, tedy umělého uspání pacienta, které je prováděno u řady chirurgických zákroků. Občas anestezii žádají i pacienti u zubního lékaře, aby nevnímali bolest a vyhnuli se psychickému traumatu

ČPZP - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Strach z

Jsme soukromá společnost zabývající se poskytováním anesteziologických služeb u Vašeho lékaře. Zaměřujeme se na široké spektrum anesteziologických výkonů První pomoc Kompresivní a podpůrná terapie Operační sály Pomůcky pro inkontinenci Péče o pacienta Péče o pokožku Diagnostika Dámská hygiena Stomické pomůcky Vatové a kosmetické produkty Dezinfekce a hygiena MediSet ® Anestezie JPG (low) JPG (high) NUL

Anestezi

První vstávání po jakékoliv anestézii je vždy nutné s pomocí sestry nebo sanitářky. V porodnictví je možno záhy kojit bez rizika pro novorozence. Někdy se mohou po tomto typu anestézií vyskytnout pooperační bolesti hlavy a potíže s prvním močením po výkonu, které sdělte lékaři či sestře Anestezie, ošetření v analgosedaci. Účelem anestezie je usnadnění průběhu nebo umožnění bolestivého zákroku a v konečném důsledku i poskytnutí lepší péče. Při první návštěvě (konzultaci) nám klient sdělí své obtíže a popíše problém Ortopedi ve znojemské nemocnici použili jako první v České republice u vyšetření kolena nanoskopii, u které není oproti artroskopii nutná celková anestezie ani několikatýdenní pooperační rekonvalescence. Řekla to ve čtvrtek mluvčí nemocnice Petra Veselá. Systém nazvaný NanoScopeTM, který měli zapůjčený, použili u tří pacientů za lokální anestezie První pomoc Kompresivní a podpůrná terapie Operační sály Pomůcky pro inkontinenci Péče o pacienta Péče o pokožku Diagnostika Dámská hygiena Stomické pomůcky Vatové a kosmetické produkty Dezinfekce a hygiena Anestezie. MediSet ® Anestezie.

První lekce anestezie na operačních sálech Simulační

První anesteziologické pracoviště při Ústřední vojenské nemocnici Praha vzniklo již v roce 1947, sto let po prvním zaznamenaném užití anestezie v České republice dální. V každém případě byl první, kdo použil termín spinální anestezie. Za objevitele subarachnoidální anestezie je tak považován opět zmiňovaný chirurg August Karl Gustav Bier. Ten měl možnost se seznámit s prací svého kolegy Heinricha Quinckeho, který prováděl spinální punkce s cílem léči Lokalni anestezie jak dlouho. Anestezie. znamená znecitlivění; jedná se o vyřazení veškerého vnímání, jak smyslového, tak vnímání bolesti; úkolem anesteziologa je, aby operační zákrok byl pro pacienta co nejméně nepříjemný, zatěžující a bolestiv Dobrý den, trápí mě jedna věc: v posledním týdnu jsem byla 4x u své zubní lékařky.. bohužel po desti letech. Anestezie. Jak věda ovládla bolest. Režie P. Hiřman. Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas

Tiskové centrumMěřící sada Endo nástrojů | MEDENTALeksellův gama nůž se prořeže do mozku, aniž by poškodilActa chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae CechoslovacaPorodnice Plzeň - Lochotín, porod v Plzeňském kraji, výběr

Celková nitrožilní anestezie (TIVA) Je využívána pro rychlý úvod do doplňované anestezie, pro krátké výkony a pro TIVA (totální intravenózní anestezie) MIR (minimal infusion rate) - taková rychlost přívodu anest., která zamezí u 50% Celková anestezie . První hodina 3.400 Kč . Každá další půlhodina 1.000 Kč . Jednodenní hospitalizace 1.500 Kč . Recenze . Děkujeme Vám za důvěru . E.V. 100 . Pan doktor je velmi milý s lidským přístupem. Operaci odvedl špičkově s krásnou jizvou, má i velmi milý a profesionální anesteziologický tým. Hospitalizace. Metoda spinální / subarachnoideální anestezie spočívá v podání anestetika / analgetika do subarachnoideálního prostoru, kde se podané látky mísí s mozkomíšním mokem a vzniká neuroaxiální blokáda. Nástup účinku je velmi rychlý, téměř okamžitý. Nastává jak blok senzorický tak blok motorický. Technika provedení Subarachnoideálního prostoru dosahujeme tenkou.