Home

Technologie pěstování sóji

Tradiční polní den sóji v Moravskoslezském kraji

6.7.2 Sója - hlavní zásady pěstební technologie Ve světovém měřítku zaujímá největší osevní plochy a řadí se mezi tzv. strategické plodiny. Ze všech pěstovaných luskovin má semena s nejvyšším obsahem dusíkatých látek (35 - 45%) a s výbornou skladbou esenciálních aminokyselin Polní dny Sója 2020. 23. 09. 2020 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. Agromanuál, Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha Technologie pěstování Zobrazeno 1927x. Na konci srpna se netradičně pouze na dvou místech mohli pěstitelé seznámit s rozsáhlými pokusy s odrůdami sóji a přípravky pro její ošetření proti plevelům a chorobám i její stimulací Stejně jako v Přítokách, i v Topolanech byla v poslední sezóně předplodinou sóji ozimá pšenice. Technologie pěstování se však lišila. Uplatnilo se bezorebné zpracování půdy spočívající v dvojí podmítce po sklizni předplodiny a následném kypření na podzim. Před setím pozemek urovnali pomocí kompaktoru Technologie pěstování sóji Předplodiny a zařazení v osevním postupu Sója na předplodiny není náročná, nejlepšími předplodinami jsou obilniny. Vhodnými předplodinami jsou také okopaniny i kukuřice. Sóju lze pěstovat na pozemku i opakovaně dvakrát po sobě s pozitivním efektem s namnožením hlízkových bakterií Technologie pěstování se zatím upřesňuje na naše podmínky, rovněž bude nutné najít odrůdy vhodné do různých specifických oblastí naší republiky. Po vyřešení těchto problémů se pěstování sóji stane rentabilní a tato vynikající krmná plodina s neméně dobrou předplodinovou hodnotou se rozšíří podobně jako.

6.7.2 Sója - hlavní zásady pěstební technologi

Polní dny Sója 2020 - Články - Agromanuál

 1. Sója luštinatá (Glycine max) je luštěnina s vysokým obsahem proteinů.Má široké použití jako potravina, krmivo pro hospodářská zvířata i jako surovina pro potravinářský a zpracovatelský průmysl.Její název pochází z japonského šóju (sójová omáčka).. Sója je mimořádná plodina a významný zdroj rostlinných bílkovin
 2. Technologie pěstování rostlin avšak neustále odkládané pěstování GM sóji. Pěstování této sóji je ekonomicky efektivněj-ší než sóji GM free, o čemž svědčí výsledky Rumunska, které GM sóju před vstupem do EU pěstovalo. Po vstupu Rumunska do EU se v této zemi snížily osevní plochy sóji na ¼
 3. Technologie pěstování sóji. Existuje mnoho různých plodin s různými obdobími zrání, velikostí semen atd. Nejen různé plodiny, ale také různé druhy plodin mohou vyžadovat použití určitých zemědělských postupů s cílem získat vysoké výnosy. Tyto agronomických postupů, jako je zpracování půdy, načasování a
 4. imalizačních systémů zpracování půdy, popř. bezorebných technologií. Tyto postupy omezují erozi a smyv půdy. Odhadem by do roku 2020 bylo těmito postupy ochráněno asi 37 miliónů tun cenné vrchní vrstvy půdy
 5. Uplatnění úzkořádkové technologie pěstování kukuřice Setí sóji 27 2,38 3,04 2,38 1,86) 1,80 2,07 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 37,5 cm 25 cm 12,5 cm a-1 Výnos semen 2014 2015 . 28 Ekonomické srovnání - klasický secí stroj vs. úzkořáde
 6. Zničením původní volné přírody kvůli založení pole na pěstování kukuřice či cukrové třtiny na výrobu bionafty, nebo palmového oleje a sóji na bioetanol, se do ovzduší uvolní 17 až 420 krát více oxidu uhličitého, než kolik se ročně ušetří nahrazením fosilních paliv, spočítali vědci

Re: Technologie pěstování brambor... od jezevec » 29 kvě 2019 14:11 Zdravím,prosím o radu,objevilo se mě v bramborech rdesno,stříkáno 0,5 kg Sencor+30 g Titus a žádná reakce Nejnovější výzkumy uvádějí význam sóji i z pohledu získávání farmak, vzhledem k obsahu izoflavonů, které mají vliv na různé formy rakoviny (prsu, vaječníků) a probíhá průzkum vlivu izoflavonů na pacienty s Alzheimerovou chorobou. Technologie pěstování sóje. Základem je včasná podmítka a orba na podzim V České republice nabývají otázky kolem pěstování sóji stále většího významu. Je to dáno několika faktory. Pro sezónu 2021 se jedná primárně o zvýšení ploch pro jarní osev v důsledku nepříznivého počasí na podzim 2020, kdy nebylo možné osít všechny plánované plochy ozimými plodinami. Vzniká tak širší okno pro jařiny Katalog SÓJI 2021. Zobrazit vše. Knihovna médií. Doporučené technologie pěstování pšenice ozimé na jaře 2020 - 2. díl. Další díl třídílného videa, kde se postupně seznamujeme s doporučenou technologií pěstování ozimé pšenice firmy SAATEN-UNION.

U sóji záleží na odrůdě i technologii Úrod

 1. Katalog SÓJI 2021. Zobrazit vše. Knihovna médií. Doporučené technologie pěstování pšenice ozimé na jaře 2020 - 1. díl. V třídílném videu se postupně seznámíme s doporučenou technologií pěstování ozimé pšenice firmy SAATEN-UNION upravené na aktuální stav porostů na jaře 2020
 2. Při pěstování sóji musíme dbát na rozdíly oproti jiným plodinám. Sója je citlivější na kvalitu založení porostu. Je nutné, aby byly vybírány vhodné pozemky a byla věnována velká pozornost přípravě půdy. Neméně důležitá je i volba odrůdy sóji, jež bude zaseta. Oproti hrachu má sója tu výhodu, že nepoléhá
 3. Technologie pěstování Zobrazeno 3121x. Podle odhadů USDA se letošní odhad produkce olejnatých semen neustále snižuje (prognóza v červenci 586 mil. tun), a téměř s jistotou nedosáhne rekordní produkce loňského roku, která činila 602 milionů tun. Největší meziroční snížení produkce se odhaduje u sóji

 1. Tradiční technologie pěstování sóji v Rusku je zaměřena na získání produktu pro živočišnou výrobu, kde jsou vysoce ceněna jídla, dorty a extrudovaná sójová sója. Důvodem je skutečnost, že více než polovina sójových bobů používaných v Ruské federaci spadá do tohoto sektoru
 2. Pěstování sóji je však díky půdně klimatickým podmínkám v Evropě limitováno a tak se Evropa spoléhá na dovoz, který je v současné technologie pro separaci listů z usušené píce, neboť farma disponuje zařízením na sušení celých balíků lisované předsušen
 3. Snášenlivost pěstování po sobě je známá pouze u sóji, lupin a hrachoru. Ostatní luskoviny by měly být pěstovány na stejném pozemku nejdřív po 3 - 6 letech. Obvykle se pěstují po obilninách, kterým by měla předcházet hnojem vyhnojená okopanina. V osevním postupu představují luskoviny velmi kvalitní předplodiny

dary or higher education with a focus on food, food technology and gastronomy. The com-ponent of this diploma thesis was a market research about tofu in the supermarket and hy-permarket near Frýdek- Místek. Keywords: Soja glycine, Tofu, questionnaire, market research 2 PĚSTOVÁNÍ SÓJI LUŠTINAT. Pěstování sóji na našem území není nic nového. Před druhou světovou válkou a během ní měla sója řešit nedostatek potravin v Evropě z místních zdrojů. V období minulého režimu se v bývalém Československu prosazovala sója v rámci tzv. bílkovinného programu za masivní podpory státu přímými dotacemi. Všechny tyto snahy skončily neúspěchem - sója se. Inovace technologie pěstování sóji luštinaté v oblastech ohrožených suchem Zemědělský výzkum,spol. s r.o.; AGROSUMAK a.s.; Mendelova univerzita v Brně - Fakulta regionálního rozvoje Technologie pěstování máku s ohledem na tvorbu vysokého výnosu (Ing. Petr Buriánek) Intenzivní pěstování sóji - na zásaditých půdách jako náhrada pěstování řepky (Bc. Karel Brázdil) Pěstování kukuřice na siláž - novinky (Ing. Petr Buriánek) Prodejní akce a předkup (Bc. Karel Brázdil

- Technologie založená na pěstování geneticky modifikované Bt--kukuřice se v ČR osvědčila. - V posledních dvou letech její plochy ale klesají. - Vedle mnoha výhod přináší pěstování Bt-kukuřice také určité nevýhody, kdy výrazně převládá nespokojenost pěstitelů s legislativně-administrativním pozadím pěstování sóji na Slovensku (graf 1 - pramen ŠÚ SR). Graf 1. Vývoj osevních ploch sóji v ČR a SR Z hlediska předplodiny sója není náročnou plo-dinou. Ideální by bylo zařadit ji po okopanině, avšak lze ji dobře pěstovat i po obilninách, což je se zřetelem na současnou strukturu plodin velmi výhodné. Sóju j Pěstování sóji je pro Árpáda Bártfaie vášní a je přesvědčen, že naše země je v zásadě schopná pokrýt vlastní potřebu sójových krmiv. Tak, jako v 80. letech. K tomu by bylo zapotřebí 300.000 hektarů a také vhodné plochy Kinze technologie má ale ještě další velký trumf a přínos pro uživatele. Tou technologií je úzkořádkové setí (tabulka č.1) kukuřice, sóji, řepky, čiroku a dalších plodin. Je možné kombinovat rozteč řádků 75 cm nebo 37,5 cm. Změna rozteče je snadná a obsluze zabere čas do patnácti minut a provádí se přímo na.

TWIN - ROW na amerických polích | AGRI SystemZetory se vrátily do Zambie | Velvyslanectví České

Půdoochranné technologie pro pěstování kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice a čiroku. Půdoochranné technologie pro pěstování plodin se střední ochrannou funkcí (NOF) na mírně erozně ohrožených (MEO) plochách Tato technologie kombinuje obnovitelnou energii s uhlíkem ze vzduchu, díky čemuž vhodné bakterie vyrábějí jedlé proteiny. Vědci ve zmíněné nové studii porovnali efektivitu pěstování typické polní plodiny, v tomto případě sóji s technologií potravin ze vzduchu

Zde je třeba připomenout, že pěstování sóji se na Ukrajině v posledních 5-ti letech bouřlivě rozvíjí, vzrostlo z cca 1,5 mil.tun/rok na současných téměř 5 mil.t/rok a Ukrajina se tím stává nejvýznamnějším pěstitelem v Evropě Srovnání tohoto systému s 10 kilometry čtverečními pole sóji ukázalo, že potrava ze vzduchu je oproti klasickému pěstování plodiny asi 10krát efektivnější. Autor: RNDr. Stanislav Mihulka, Ph.D. Více informací naleznete zde: Growing food with air and solar power: More efficient than planting crops (phys.org Novinky v oblasti NBT - II. Nové šlechtitelské techniky jako je např. systém CRISPR-Cas9 se stále častěji stávají výkonným nástrojem pro řízenou mutagenezi u rostlin. Tým Yuhei Kanazashi z Hokkaidovy univerzity v Japonsku řešil pomocí této techniky problémy při pěstování sóji této sóji. O jejím pěstování v Evropě se neuvažuje. Nový typ sóji byl hodnocen z hlediska možných rizik genetické modifikace pro zdraví, rizika pro životní prostředí byla posuzována v rozsahu předložené žádosti, nebyla tedy hodnocena rizika pěstování. Žadatel podrobil sóju MON 87708 vše

Bakalářská práce na téma Výrobky ze sóji obsahuje obecné informace o sóji, o její historii, o jejím pěstování ve světovém i nacionálním měřítku, chemické složení semen a další. Sója obsahuje vysoké množství bílkovin a oleje, tudíž je velmi významná plodina Pěstování sóji v Evropě je pouze okrajovou záležitostí. Kromě sóji se k základním zdrojům, i když v menším objemu, dá počítat i řepka a slunečnice. Žloutek, se svým vyšším obsahem lecitinu (asi 10%), může stěží stačit, vzhledem ke své dostupnosti, k zásobování trhu Unikátní technologie pěstování širokořádkových plodin ve TWIN-ROW dvojřádcích dovoluje zvýšit množství jedinců na hektar při zajištění většího prostoru pro růst každé rostlině. Návštěva farmy v Kansasu, USA. 13.7.2012. Chris si pochvaluje své porosty a zástupcům AGRI CS ukazuje praktické přínosy této technologie

Žáci se seznámí s hospodářským významem, technologií pěstování a výnosem sóji luštinaté Klíčová slova sója luštinatá , rostlina , plodina , zemědělství , SŠ , agropodnikání , 3. roční Rozmach pěstování sóji vedl k tomu, že v amazonských deštných pralesích byly vykáceny stromy na ploše velké jako Nizozemí, aby se získaly nové plantáže. Veliký rozmach pěstování sóji v USA a v Brazílii však byl vážně narušen zjištěním, že konzumace sójového oleje snižuje imunitu, zvyšuje náchylnost k. producentů sóji využívané v České republice 23. • 97 % světově vyráběných sójových pokrutin (se 70% podílem sójových bobů) se používá jako krmivo pro zvířata 24. Kvůli pěstování sojových monokultur se kácejí lesy, které zadržovaly velké množství uhlíku. Sója váže vzdušný dusí pěstování sóji v EU, ale i v ČR, je i hodně diskutovaný návrh, který by uznal luskoviny (vč. sóji) jako alternativní způsob ozelenění zemědělských ploch. Závěrem chceme připomenout, že evroý kontinent se ve 20. století v rámci siln Biotechnologie jsou nejrychleji přijímané plodinové technologie za poslední století. V roce 2012 byl zaznamenán bezprecedentní 100 násobný nárůst ploch pěstování GE plodin, a to z 1,7 miliónu hektarů v roce 1996, kdy byly uvedeny na trh, na 170 miliónů hektarů roce 2012. Toto konzistentní přijímání transgenních plodin.

Zkušenosti s pěstováním sóji v Agrodružstvu Jevišovice Úrod

Pracovní pozice a specializace: vědecký pracovník, kurátor kolekcí zahradních luskovin, rajčat a mochyně, fenotypizace rostlin, hodnocení genetické variability, hodnocení výnosu a odolnosti k abiotickým stresům, pěstební technologie luskovin Lokalizace týmu: Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i. v rámci Centra regionu Haná pro. Rok 2004 nebyl z hlediska pěstování sóji příliš úspěšný. Hektarové výnosy se ve většině případů pohybovaly mezi 1,11,8 t/ha. Výjimkou však nebyly podniky, které i na větších plochách dosáhly výnosů i 2,5 t/ha, a to bez použití umělého zavlažování Pěstování sóji má pozitivní vliv na zemědělství, protože tato plodina je ideální pro střídání plodin téměř všech obilnin. Kromě toho, sójové a sójové produkty, zejména sójové moučky, jsou na poptávce na evroém trhu, a Ukrajina se může stát jedním z jejích hlavních dodavatelů

Metodika pěstování sóji luštinaté AGRITE

Srovnání pěstební technologie 2-řadých a 6-řadých ozimých ječmenů při základní a zvýšené intenzitě na lokalitě Kroměříž v ročníku 2000-2001. Obilnářské listy, 9, 2001, 5, 89-92. Cvingráf, Josef: Část obilnin je vhodné ošetřit proti plevelům již na podzim. Obilnářské listy, 9, 2001, 5, 93 výzkumem pěstování chmele a sóji si Vám dovoluje nabídnout sadbu a své služby sadba: kontejnerovaná (obalená - balíčkovaná), ozdravená sadba Osvaldova klonu 72, s možností dodávky pro podzimní, jarní i letní výsadbu (dosadbu) chmelnic, ve vysoké kvalitě, za nejnižší ceny na trhu. služby Kinze 3500 pro setí kukuřice, slunečnice, řepky, čiroku, sóji a dalších plodin. Model Kinze 3500 se vyrábí v záběrech 6 a 8 řádků s roztečí 0,75m v kombinaci se setím do úzkořádků na 0,375m, nebo technologii setí ve dvouřádcích. Jedinečný secí stroj Kinze 3500 Článek: Úzkořádková technologie pěstování.

Vzhledem k tomu, že edamame není zvláštní odrůdou sóji, ale pouze určitou fází zralosti plodů, zůstává technologie pěstování nezměněna: Sójové boby preferují úrodnou půdu s neutrálním nebo mírně kyselým pH. Půda se před setím setří, aby se odstranily plevele a udržovala vlhkost P. Štranc (Zepor+) - Nové poznatky v pěstování sóji (Nové Strašecí) J. Tomášek (ČZU v Praze) - Eliminace rizik pěstování kukuřice z pohledu výživy a půdního prostředí J. Vašák (ČZU v Praze) - Změny v pěstitelské technologii řepky a pšenic Prograin ZIA, s.r.o. Jsme česko-kanadská firma zabývající se převážně obchodem a semenářskou činností. V rámci obchodní činnosti se specializujeme na obchod s osivy sóji a lupiny a zemědělskými produkty. V semenářské oblasti provádíme rozmnožování kanadských odrůd sóji a nových odrůd lupiny, udržovací.

Nová technologie vyrábí z rostlinného odpadu bio uhlí. Uhlí by mohlo dostat druhou šanci. Nikoliv fosilní uhlí, které pěkně zůstane pod zemí, nýbrž zelené a zcela obnovitelné bio uhlí, které se vyrábí z odpadní rostlinné biomasy, jako jsou rýžové slupky nebo podobný materiál. Píše o tom populárně-vědecký. Technologie pěstování a hnojení technického konopí (Cannabis sativa) a způsoby jeho využití. ZADÁNO. Vliv technologie pěstování Leuzey saflorové (Rhaponticum carthamoides) na kvalitu produktu a jeho využití. ZADÁNO. Návrh opatření ke zvýšení efektivity BPS v Braňce (ZD Čechtice)a hodnocení vlivu BPS na životní. - PROCHÁZKA, P. - **VAVERA, R. Technologie integrované produkce chmele ve vysoké konstrukci, The technology of integrated hop production in high trellis, Hop; integrated production; plant nutrition; flowering strips; biodiversity, 2017, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, ztech ověřená technologie, 42138914, Cílem. Technologie krok za krokem pro pěstování čiroku od přípravy semen po sklizeň zejména sóji, fazole. Pro setí čiroku se pole vybírají také po zeleninových a olejnatých semenech (hořčice, zelí, rané brambory, cuketa a další). Nedoporučuje se pěstovat plodinu po slunečnicovém, sudánském trávníku Z toho ale připadlo zhruba 58 milionů hektarů na pastviny a zhruba 69 milionů hektarů na pěstování plodin, což ovšem zahrnovalo především pěstování sóji a kukuřice. Produkce palmového oleje tak mohla v praxi za zhruba dvě procenta odlesněných ploch

Technologie Kinze v praxi Společnost Kinze je světovým lídrem v oblasti technologie přesného setí kukuřice, sóji, slunečnice, řepky, cukrové řepy a dalších plodin. V sekci (část) KE STAŽENÍ jsou informace o výnosech, technologických postupech a přednostech technického řešení KINZE Technologie pěstování a produkce palmového oleje bude vždy ekonomičtější a s menší uhlíkovou stopou než při využití moderních biotechnologií, kde musíte například zahřívat či chladit bioreaktor. Samozřejmě tyto tuky mohou zpestřit jídelníček, ale vzdávat se úplně palmového oleje není třeba, uvádí Urban V rámci cesty do USA za poznáním nové generace traktorů Case IH Magnum s řadou nových technologií jsme se podívali i na farmu, která se nachází ve státě Indiana (nedaleko města Rensselaer) pod známými velkými jezery v Severní Americe. Nachází se tam také oblast Kukuřičného pásu, kde je od 50. let 19. století převládající plodinou kukuřice

Pěstuje sóju na Hané, jde to i bez GMO - Vitalia

Sója luštinatá - Wikipedi

 1. Je možné najít velké množství informací ohledně pěstování širokořádkových plodin v zeleném mulči ze zahraničí, zejména kukuřice a sóji, které jsou zasety přesnými sečkami. Dostupnost informací pěstování úzkořádkových jarních plodin je limitována
 2. S rostoucí populací stoupá tlak na nalezení efektivní metody výroby potravin v množství, které zasytí všechny obyvatele planety, aniž by přitom musela trpět příroda. Jednou z nadějí je nový objev vědců z německé univerzity v Göttingenu, podle kterých lze získávat proteiny pomocí solární energie a m
 3. VÚRV přiblíží nové technologie pěstování polních plodin. Nabídne také poradenství v oblasti technologií pro zemědělskou výrobu a energetiku. VÚRV bude prezentovat nejnovější výsledky výzkumu v oborech genetika a šlechtění, ochrana rostlin, výživa rostlin a agrotechnika
 4. Tím se i množí dotazy z řad těch, kteří by chtěli tuto plodinu též pěstovat a nejsou si jisti správnou technologií svého pěstování. Tento článek přináší stručné shrnutí pěstební technologie sóji. rostlinná výroba, ČTPEZ pro časopis.
 5. Pěstování geneticky modifikované kukuřice MON 810 v České republice a v EU Zdroj: stránky MŽP ČR Vývoj biotechnologické sóji k boji proti AIDS.....2 Nová technologie umožňující rostlinám fixaci dusíku ze vzduchu.
 6. Tak přísně, že pěstování geneticky upravené sóji, kukuřice, pšenice nebo čehokoli dalšího musí projít tak náročným a drahým schvalováním, že si ho budou moci dovolit jen velké nadnárodní koncerny. Schvalování bude také časově náročné, takže zavádění GM plodin se výrazně zpomalí
 7. Využití pomocných plodin při pěstování hlavní plodiny nachází v zemědělské praxi stále větší odezvu. Kromě obilnin, řepky, kukuřice a sóji se tyto technologie ověřují i v porostech máku setého. CPZ v rámci spolupodílení se na projektu Demonstračních farem ověřuje s farmou Statek Bureš s.r.o., pana.

Půdoochranné technologie Pěstování plodin na SEO Ochranný pás pro plodiny se SOF: je souvislá plocha plodin s VOF (ostatní pícniny jednoleté, ostatní pícniny víceleté a travní porost) o min. šíři 22 m založená v rámci DPB se souvislou plochou plodin se SOF, která má max. šířk Genové technologie a geneticky modifikované organismy. (pěstování v polních pokusech, chov v experimentálních chovech), Potenciální nebezpečí GMO však hrozí nejen u sóji a výrobků z ní (pokrutiny, extrahované šroty apod.), ale také u kukuřice, řepky a brambor, protože je velmi pravděpodobné, že k dovozu. Svět se probouzí ze zeleného opojení. Řada alternativních technologií na výrobu energie, které měly ještě před několika lety nálepku ekologického zdroje, získává špatnou pověst. Zpráv o negativních dopadech biopaliv, větrných a vodních elektráren či spalování biomasy přibývá. Přesto většina vlád podporu těmto odvětvím neomezuje Stejně jako u kukuřice, řepy, sóji nebo slu-nečnice hrozí při pěstování brambor na sva-žitých pozemcích zvýšené riziko vodní eroze. Při jejich pěstování je tak třeba dodržovat půdoochranné technologie, aby na poli nedo-cházelo ke smývání půdy. Velký irský hladomor (1845-1849 OVĚŘOVÁNÍ TECHNOLOGIE PĚSTOVÁNÍ POLOODROSTKŮ A ODROSTKŮ V LESNÍCH ŠKOLKÁCH TESTING OF THE TECHNOLOGY FOR PRODUCTION OF LARGE-SIZED PLANTING STOCK IN FOREST NURSERIES PAVEL BURDA1) - JARMILA NÁROVCOVÁ2) 1)Lesní školky Sepekov; 2)Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., VS Opočno ABSTRAC

Jako každá technologie vyžaduje určitá pravidla použití, aby přinášela užitek a ne škodu. Když v Praze na Výstavišti vyhořelo křídlo Průmyslového paláce, nebyla na vině elektřina, ale ten, kdo nechal ve stánku zapnutý elektrický vařič. V tabulce 2 je přehled dovozu sóji do Evropy a údaje o pěstování. Obchodování a pěstování sóji se ale v celosvětovém měřítku jaksi zvrhlo Největšími pěstiteli sóji jsou státy Severní a Jižní Ameriky. Na mnoha místech se obhospodařují milióny hektarů sóji v monokultuře, často geneticky modifikované a paradoxně i velmi intenzivně chemicky ošetřované technologií nastaly v posledních dvaceti letech, především v souvislosti s vývojem a dostupností kvalitní techniky. Rozsah pouţívání těchto technologií v ýR je odhadován (na základě mnoţství prodaných strojŧ a nářadí, jejich plošného výkonu a předpokládaného vyuţití) na více neţ 40 % orné pŧdy Soya belongs among the world's most widely used economically important species. By botanical characteristics and a high proportion of protein and other substances in the seeds is a legume, which. Nové technologie často zasahují do života celé společnosti. V dnešní době jsou z tohoto pohledu velice na světě pěstované sóji. Na druhém míst ě je kukuřice, pak bavlník a řepka. Z vlastností vnesených do plodin je O pěstování Bt kukuřice projevili čeští pěstitelé zájem již v roce 2005, tedy v prvním.

Technologie pěstování soji, pěstování luskovin (2): sója

TECHNOLOGIE A EKONOMIKA PĚSTOVÁNÍ PLODIN V PODMÍNKÁCH S RŮZNÝM STUPN ĚM OHROŽENÍ VODNÍ EROZÍ Kolektiv autor ů Uplatn ěná certifikovaná metodika Výzkumný ústav zem ědělské techniky, v.v.i. Praha 6 - Ruzyn Pokud se to podaří, nabídne se pěstitelům sóji zajímavá možnost boje s rezistencí plevelů k herbicidům. Budou moci střídat sóju rezistentní ke glyfosátu se sójou rezistentní k dicambě. To znamená, že plevele, které by si vyvinuly rezistenci ke glyfosátu budou při dalším pěstování sóji zničeny dicambou a naopak

Tvůrci nové technologie podotýkají, že bio uhlí je možné vyrobit z celé řady materiálů, které představují rostlinný odpad. Mohou to být třeba rýžové slupky, piliny, sláma, bagasa čili odpad po zpracování cukrové třtiny anebo třeba zbytky sóji Jsme přesvědčeni o tom, že vlastnosti luskovin, zejména hrachu, sóji a dalších jsou natolik nezastupitelné, že přijde opět čas vzestupu zájmu o tyto komodity. V posledních několika letech dochází bohužel k dalšímu snižování pěstování luskovin a to až na polovinu stavu proti počátku 90. let Jí osázená plocha v ČR se neustále snižuje. V EU se pěstuje hlavně ve Španělsku, Německo a Francie pěstování GM kukuřice zakázaly úplně. Sója (povolena pro dovoz do EU) - nejrozšířenější GM plodina. Většina sóji ve světě je geneticky upravená. Ve Spojených státech tvoří podíl GM sóji 90 % Zabýváme se vývojem a prodejem potravin ze sóji, technologií i receptur pro pekařské či uzenářské výrobny. Nabízíme instantní polévky, japonské a sladké chilli omáčky i saláty z mořských řas. Dále u nás najdete polévkové koření a Teriyaki Ořechy z udírny. Směs uzených ořechů. Detailní popis produktu. Složení: Ořechy v různém poměru (jádra kešu ořechů, jádra mandlí, jádra vlašských ořechů), mořská sůl Může obsahovat stopy lepku, mléka, jiných skořápkových plodů, arašídů a sóji

Geneticky modifikované odrůdy sóji - Agris

 1. 00:51:54 Skryté titulky : Eva Honzíková, Česká televize 2011. Jedna z věcí, která spolu s globálním oteplováním, hledáním nových zdrojů energie a boje s AIDS hýbe současností, je kauza geneticky upravovaných rostlin
 2. Zemědělská technika a technologie Ing. Václav Slunéčko, tel.: 725 555 485, • nové technologie pěstování polních plodin • dopady klimatických změn na technologie pěstování hrachu polního, sóji a velmi raných odrůd brambor
 3. Kanada patří mezi tradiční pěstitele a vývozce pšenice. Podle zjištění kanadského statistického úřadu se však tamější zemědělci stále více zaměřují na pěstování sóji. Plocha, na které se sója pěstuje, se už šestým rokem zvětšuje. V letošním roce bylo sójou oseto 5,6 mil. akrů
 4. Navíc byla nově čínskou vládou zavedena politika směřující k vytvoření GMO-free zóny na severovýchodě Číny - v největší oblasti pěstování sóji. Celosvětový odpor spotřebitelů vůči GM potravinám tak hodlá patrně využít Čína ve svůj prospěch a čínským exportérům se naskýtá jedinečná příležitost.
 5. Velkovýrobní technologie pěstování mečíků. S velkovýrobní formou pěstování mečíků se začalo v poválečných letech. Výroba však dlouho neuspokojovala poptávku spotřebitelů nejen po stránce sortimentu, ale i ohledem na množství a kvalitu vypěstovaných tuzemských hlíz, takže převážná část obchodního zboží se až do roku 1970 dovážela ze zahraničí

Zelené technologie ničí životní prostředí - Deník

První se zabývá zvýšením kvality produkce sóji ke zvýšení produktivity a ziskovosti pěstování sóji. Druhý projekt zahrnuje použití jaderných technik, jako jsou imuno-radiové testy a stabilní izotopy pro zvýšení živočišné produkce a pro zlepšení správy lokálních krmiv Proto používáme moderní technologie ve spojení s lidským faktorem. Věříme totiž, že lidská ruka a její péče nemá konkurenci v předání kvalitního produktu. Jsme Pavel Rohlíček a Martin Cibulka a Jahodárnu Brozany nad Ohří jsme založili v roce 2005

forum.farmweb.cz - Zobrazit téma - Technologie pěstování ..

Skontrolujte 'průmyslové pěstování plodin' preklady do slovenčina. Prezrite si príklady prekladov průmyslové pěstování plodin vo vetách, počúvajte výslovnosť a učte sa gramatiku