Home

Nezvalovsko halasovská linie

- postpoetismus → Halasovská linie tvorby chmurné motivy strach, osamění, nepochopení; období ekonomické krize (špatná péče lékařů) - poezie 60. let → Pražské jaro (uvolnění) konec 50. let → kritika naivity všedního dne; meditativní - úvahová poezi Vedle linie Nezvalovi poezie, což je poezie radostná, optimistická, hravá a melodická, ovlivněná avantgardním uměním (dadaismem, realismem), vzniká v české poezii další významná linie a to linie HALASOVSKÁ. Halasovská poezie jde o poezii pesimistickou, náročnější na čtenáře, zašifrovaná Halasovská linie v české poezii 30.a 40.let, Fr.Halas, J.Orten, Skupina 42 Jazykověda a její složky, vzájemné vztahy mezi jazyky, zařazení češtiny : říjen: Poválečná česká literatura, 50.léta v české literatuře Administrativní styl Komplexní jazykový rozbor : listopa Knihovna FF MU Brno Jan GROSSMAN Texty o divadle druhá část Uspořádali Miloslav Klíma, Jan Dvořák a Zuzana Jindrová Nakladatelství Pražská sc Praha 2000 \l II.! .1 I .> im 1', |: \ « > .> im 1', |: \ « >

Romance pro křídlovku - rozbor díla (3) Rozbor-dila

Search options

Creator Academy

  1. YouTube for Artists
  2. Keyboard shortcuts
  3. Playback

General