Home

VŠB FBI

Studijní oddělení - Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU

Fakulta elektrotechniky a informatiky je hrdým domovem esportu na univerzitní úrovni! Na přelomu jara a léta 2016 vznikla organizace ESPORT VŠB-TUO OSTRAVA LEAGUE, jako aktivní spolek, který se zaměřuje na fenomén počítačových her a sdružování lidí, kteří se v této komunitě pohybují. Jedním z vedlejších cílů je. For security reasons, please log out and exit your web browser when you are done accessing services that require authentication Studijní plán - FBI / B1032A020007 / - / - / B / P / Ostrava / cs. Akademický rok: 2021/2022: Studijní program: B1032A020007 - Technická bezpečnost osob a majetku: Fakulta: Fakulta bezpečnostního inženýrství.

Webmail: Roundcube. Pro všechny studenty a zaměstnance (vyjma EKF, FBI a ostatních převedených na vlastní žádost- ti použijí MS Office 365). Přístup k univerzitní e-mailové schránce. Otevřít Manuál Články ze Sborníku vědeckých prací VŠB-TUO. Články z časopisů vydávaných na VŠB-TUO. Publikační činnost VŠB-TUO v časopisech registrovaných ve Web of Science. Dokumenty Evroého dokumentačního střediska. Studijní materiály pro portál E-výuka. Výroční zprávy VŠB-TUO TZB pro FBI » 7. Komíny. RYCHLÝ NÁHLED DO PROBLEMATIKY KAPITOLY. V této kapitole je kladen důraz na správné zapojování spotřebičů do odtahů spalin. Cíle kapitoly. 1. Naučíte se rozeznávat jednotlivé druhy komínů. 2. Pochopíte důležitost správného návrhu komínového tělesa Všechny produkty jsou nainstalovány na počítačových učebnách FBI. Instalace pro zaměstnance: Pokud budete chtít program nainstalovat do počítačů nebo notebooků v kanceláři zadejte požadavek na instalaci přes systém HELPDESK (https://idesk.vsb.cz) -> Nový požadavek-> Fakultní fronta FBI

18.8.2021 - změna provozní doby Ústřední knihovny VŠB-TUO Provoz knihovny ve středu 18.8. 2021 od 11:30 do 15:00. Přístup přes vrátnici UK zajištěn VŠB-TU Ostrava, FBI. Téma BOZPinfo. V důsledku používání různých limitů akutní toxicity se jak provozovatelé, tak orgány krizového řízení mohou dostat do složitých situací, způsobených nejednotným výkladem možných havarijních následků a souvisejících opatření. Vytvoření jednotné metodiky pro určení limitů. Ze stránek Office365 (https://office365.vsb.cz/) pomocí přihlašení svým osobní číslem ve tvaru osobnícislo@vsb.cz a celoškolským heslem. Po úspěšném přihlášení, klikneme na položku všechny aplikace a najdeme položky TEAMS.Po klinutí se dostanete do online verze aplikace a instalátor stáhnete v levé liště úplně dole Vítejte. Vítejte na stránkách pro přihlášení na krátkodobý studijní pobyt na VŠB-TUO. Přihlašování ke studijnímu pobytu na VŠB-TUO probíhá výhradně přes tento portál. Pro podání přihlášky je nutné se nejdříve registrovat . Následně se můžete ke studijnímu pobytu přihlásit DSpace VŠB-TUO; Fakulta bezpečnostního inženýrství / Faculty of Safety Engineering (FBI) Vysokoškolské kvalifikační práce Fakulty bezpečnostního inženýrství / Theses and dissertations of Faculty of Safety Engineering (FBI) Zobrazit zázna

Studijní materiály - vsb

 1. Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB -TUO. April 29 at 12:37 PM ·. MANAGEMENT RIZIK A POSUZOVÁNÍ RIZIK PŘI PRÁCI - virtuální mezinárodní letní škola v angličtině pro 10 studentů z FBI. Jedinečná příležitost spolupracovat se studenty z Portugalska a setkat se se zahraničními a českými odborníky v této oblasti.
 2. Kontakt Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ústřední knihovna17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba knihovna@vsb.cz Kontakt
 3. Vybrané kapitoly z Fyziky (prezenční) Studijní materiály k předmětu Vybrané kapitoly z Fyziky naleznete na stránkách ( Moodle
 4. Úřední deska Informační deska Organizační struktura Certifikovaný systém řízení jakosti Nová FEI VŠB-TU Ostrava Novinky Kalendář Kontakty Historie fakulty Tiskové zprávy Galerie FEIK
 5. Šablony a loga. E-vizitka Šablony prezentací Propagační prezentace a videa Hlavičkové papíry Loga Vizitka Plakáty, pozvánky, brožurky Manuál jednotného vizuálního stylu Propagační předměty Psaní dokumentů Pozadí pro videohovory
 6. Přehled přijímacích řízení. Fakulta. -- nic nevybráno -- Faculty of Mining and Geology Faculty of Materials Science and Technology Faculty of Mechanical Engineering Faculty of Economics Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Faculty of Civil Engineering Faculty of Safety Engineering University Study Programmes. Jazyk výuky
 7. Kartové centrum VŠB - Technické univerzity Ostrava slouží pro výdej, evidenci a správu identifikačních průkazů studentů a zaměstnaců univerzity. Novinky. Od 1.8.2021 je třeba před návštěvou KC vytvořit rezervaci pro vydání nové karty studentům. Prodloužit průkaz na dálku ani zaslat revalidační známku poštou není.

2. Organizační struktura VŠB-TUO a FBI. 3. Historie, současnost a poslání Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO. Historie oboru TPO a BP. 4. Seznámení se základními vnitřními předpisy VŠB - TUO a FBI (Statut VŠB-TUO, Studijní a zkušební řád v bakalářských studijních programech, Směrnice FBI atd.). 5 Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 7. M ěření unikajících a dotykových proud ů u spot řebi č Elektrotechnika pro FBI. Jan Dudek. Studijní text [pdf] Videa. Proudové chrániče [avi] Proudové chrániče 2 [avi] Měření uzemnění objektu [avi] Obsluha a práce na EZ [avi] Revize a kontroly el. spotřebičů třídy ochrany I [avi

Studijní oddělení - VŠB-TU

Matematika I - FBI - prezenční studium - vsb

VŠB-Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství Katedra požární ochrany Lumírova 13/630 700 30 Ostrava-Výškovice. Ing. Kučera Petr, Ph.D.- vedoucí útvaru. Tel: +420 597 322 856 E-mail:petr.kucera@vsb.c 2021. 24. června | Ekonomická fakulta VŠB - Technické univerzity Ostrava ve spolupráci s Centrem politických studií, Statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem pořádá druhý ročník Moravského modelu WTO. Ten je určen studentům středních a vysokých škol, kteří se seznámí s fungováním Světové obchodní. Absolventka FBI VŠB-TUO Více než 10 let se věnuje malbě obrazů. Kromě olejomalby (realismus, surrealismus) v poslední době hodně malbě prsty akrylovými barvami. Má zkušenosti s workshopy, malbou v plenéru, s tvorbou obrazů na zadané tématu a se vzděláváním lidí. Workshop odléván Current Weather at Ostrava-Výškovice (FBI), CZ: Station Date 16.08.21, Station Time 16:16 . Sunrise 5:39 , Sunset 20:03: Weather Forecast: Mostly cloudy and cooler. Precipitation possible within 12 hours, possibly heavy at times. Windy. Air Density : 1.1426kg/cu.m Data jsou aktualizována každých 5 minut. Temperature 2 m: 28.1°

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava PLÁNOVÁNÍ JAKOSTI II učební text Jiří Plura Ostrava 201 Fakulta stavební je jedna z nejmladších fakult Vysoké školy báňské - Technické Univerzity Ostrava. Poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium, ve studijních programech v prezenční i kombinované formě zaměřené na stavebnictví Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB -TUO. December 7, 2020 ·. Dne 2. 12. 2020 proběhlo na Centru simulačních technologií FBI (CESIT) cvičení krizových štábů studentů FBI a Akademie Pomorskie ve Sluu, a to jako závěr studia předmětu Management krizových situací na katedře Ochrany obyvatelstva

Blood challenge: FBI vyzývá všechny stavaře, materiálové inženýry i elektrotechniky a informatiky, aby šli s námi Na krev! Než začnu studovat Student na VŠB-TUO Studentský život Práva a povinnosti Studijní programy Studijní oddělen. Vítejte v katalogu Ústřední knihovny VŠB - Technické univerzity Ostrava! Otevírací doba Po přihlášení získáte přístup do svého čtenářského konta , jehož prostřednictvím můžete sledovat přehled půjčených a rezervovaných dokumentů, prodlužovat své výpůjčky, rezervovat další dokumenty Univerzitní vysílání VŠB-TU Ostrava

FBI - VŠB-TU Ostrava Aplikovaná fyzika Přenosové jevy Difuze Difuze je samovolné pronikání molekul (atomů, iontů aj.) z oblasti vyšší koncentrace do oblasti nižší koncentrace vlivem tepelného pohybu částic (atomů, molekul, skupin molekul) a jejich srážek. Jedná se o přenos látky ve směru proti gradientu koncentrace Univerzita třetího věku - VŠB FBI. Home Univerzita třetího věku - VŠB FBI. Je sice léto a období lenošení a hlídání vnoučat, ale správný senior nikdy nezapomíná na celoživotní vzdělávání. Zejména když jde o tak aktuální téma jako ochrana osob a majetku info. Nabídka už bohužel skončila, ale níže jsme vám našli pár podobných. visibility. 1 z 1. (44) Učebnice VŠB - FBI pro hasiče. Nikdo nepřihazoval. visibility. Nikdo nesledoval. timer

Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá především zlepšením zabezpečení pláště budovy, kanceláří a dalších místností areálu FBI VŠB - TU Ostrava s možností přechodu fyzické ostrahy na dvousměnný provoz. Úvodní část je věnována nejdůležitějším právním předpisům a technickým normám týkajícím se ochrany objektu FBI VŠB-TU Ostrava . Tisk; Bezpečnost, věda a výzkum (jk) V současné době se žádné podnikatelské prostředí neobejde bez adekvátní reakce na narůstající požadavky vzdělanosti odborníků v příslušné oblasti. V rámci konkurenceschopnosti stále naléhavěji potřebuje erudované odborníky působící nejenom ve. Institut fyziky. VŠB-TU Ostrava. Úvod; Studijní materiály; Věda a výzkum; Nabízené služby; Kontakty; Informační seminář DZ

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU

 1. Fakulta bezpečnostního inženýrství (FBI) je jedna ze sedmi fakult Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO), která navazuje na tradici sahající až do roku 1968, kdy vzniknul první samostatný studijní obor Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu. Samostatná fakulta univerzity však vznikla až v roce 2002
 2. Na FBI žádná katedra fyziky není. VŠB-TUO má celoškolská pracoviště, která zajišťují výuku pro celou univerzitu. Mezi tyto celoškolská pracoviště patří např. katedra matematiky a deskriptivní geometrie a katedra společenských věd, která zajišťuje výuku jazyků, psychologie, práva apod
 3. aerobní sál (kampus VŠB-TUO, O-Poruba-naproti vysokoškolským kolejím) - kondiëní cviëení s hudbou. tëlocviëna na Fakultë stavební (areál na ul.Ludvíka Podéštë) - horolezectví na umèlé stënë, sportovní tëlocviëna na Fakultë bezpeënostního inženýrství (FBI) v Ostravë-Výškovicích - funkèní trénink, joga
 4. Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá především zlepšením zabezpečení pláště budovy, kanceláří a dalších místností areálu FBI VŠB - TU Ostrava s možností přechodu fyzické ostrahy na dvousměnný provoz. Úvodní část je věnována nejdůležitějším právním předpisům a technickým normám týkajícím se ochrany objektu
 5. Alumni - VŠB-TUO. Diplomem to končit nemusí. Záleží nám na Vás i po promoci. Můžete využívat řadu benefitů, najít své kamarády a spolužáky, dostávat pozvánky a navštívit události a akce, které univerzita pořádá. Změnit obrázek Změnit obrázek Změnit obrázek
 6. VŠB-TUO InNET. Chci studovat Přihláška LMS Kontakty. Univerzita 3. věku Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu dvacet nebo osmdesát. Každý kdo se stále učí, zůstává mladý. H. Ford. Chci studovat. Informace o studiu, přehled studijních programů. Zjistit více
 7. istrator · 19.9.2014 Univerzita třetího věku na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB - TU Ostrav

Budu navštěvovat přípravný kurz pořádaný VŠB-TUO Upřesňující výběr ubytování Mám zájem o : smlouvu o ubytování na akademický rok smlouvu o ubytování na více akademických let (víceletou)* do 30.6 VŠB - TU fmmi už rozebírají maminky na webu eMimino. Podívejte se na jejich rady a přidejte do diskuze své zkušenosti. U nás se to zvládnout dalo (jediná volba byla angličtina), ale já jsem FBI. Zkus kouknout na studijní plány, my v nich měli napsanou učebnici a které lekce se musí zvládnout za semestr Pronajmu dlouhodobě byt 0+1 s LODŽIÍ, v Ostravě- Vyškovicích, hned vedle VŠB fakulty FBI, ul. Lumír Pronajmu dlouhodobě byt 0+1 s LODŽIÍ, v Ostravě- Vyškovicích, hned vedle VŠB fakulty FBI, ul. Lumírová, 32 m2, 6 patro, lednička, kuch. linka, WC zvl..

Telefonní seznam - VŠB-TU

 1. Simulační centrum. Dvě laboratoře Ústavu ošetřovatelství jsou vybaveny moderními modely k praktickému nácviku ošetřovatelských dovedností: aplikací injekcí, nácvik venepunkce, péče o zajištěnou centrální žílu, ošetřování ran, tracheostomie, kolostomie, zavedení žaludeční sondy, aj
 2. Aktuální fotografie rekonstrukce bývalé ZŠ na budovu fakulty FBI VŠB-TU v Ostravě-Výškovicích. Fotografie zaslala čtenářka Helena Urbánková. Děkujeme! Když jsme fotili stavbu na začátku léta, nevšimli jsme si cedulky s finální podobou stavby
 3. Řešitel projektu VŠB-TUO: Ing. Michal Pivko, Ph.D. +420 597 329 099 projects@vsb.cz Mezinárodní kancelář - místnost PI227 Centrum podpory inovací VŠB-TU
 4. KTERÉ VYSOKÉ ŠKOLY JEŠTĚ PŘIJÍMAJÍ PŘIHLÁŠKY duben a další měsíce 2021 - aktualizace 17. 8. 2021 Česká zemědělská univerzita v Praze 13. 4. Fakulta lesnická a dřevařská ČZU prodloužení termínu pro 1. kolo SA, L, programy D, MAPŽPZ

Fakulta bezpečnostního inženýrství (FBI VŠB-TUO

 1. ..zúčastnili okresního florbalového finále, které se konalo v Havířov ě. Přesto, že se týmy snažily, na postup do kra..
 2. Fakulta elektrotechniky a informatiky - Fakulta - VŠB-TU
 3. Login - CAS - Central Authentication Service - vsb
 4. Studijní plán - FBI / B1032A020007 / - / - / B / P
 5. posta.vsb.c

DSpace VŠB-TU

 1. TZB pro FBI - Fakulta stavební - Fakulta stavební - VŠB-TU
 2. Software (fakulty.fbi.software.WebHome) - XWiki - idoc.vsb.c
 3. Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrav
 4. VŠB-TU Ostrava, FBI BOZPinfo
 5. Microsoft TEAMS (fakulty
Akademické mistrovství v TFA 2014 - Fakulta bezpečnostníhoPrvní cvičení v CEntru SImulačních Technologií (CESITO katedře - Fakulta stavební - VŠB-TUODen otevřených dveří 2012 - Fakulta bezpečnostníhoPromoce studentů U3V 2015 - Fakulta bezpečnostníhoExkurze u HZS MSK Hasičská stanice Ostrava –Poruba