Home

Pásmo 430 440 MHz

Pásmo 440 - 448 MHz - Detail kmitočtového pásm

Když se na průběh přizpůsobení této antény podíváte, je jasné, že se v podstatě jedná o dobře přizpůsobenou UHF anténu pro pásmo 430-440 MHz. Ačkoliv se má jednat o dvoupásmovou anténu, na VHF příliš vhodná není - tedy ano, pokud ji chcete připojit k přijímači DAB, ale na provoz v klasických profesionálních. Amatérské pásmo 70cm (430-440 MHz) 0.7 m: Volné pásmo 433.050 - 434.790 MHz: 0.7 m : NMT450 (Nordic Mobile Telphone) 453 až 467,5 MHz: 0.6 - 0.35 m : Televizní vysílání UHF - 4. - 5. pásmo (471 - 861 MHz) 0.35 m : Volné pásmo 868 MHz: 0.33 m: GSM-R: 876 - 880 MHz uplink, 921 - 925 MHz downlink.

RCD Radiokomunikace a

  1. 43. Směrová anténa pro pásmo 430-440 MHz.pdf (Úprava antény TVa - síto) 44. Přizpůsobení antény Ringo-Ranger (typ 2K2-145 MHz).pdf 45. Měření s analyzátorem ČSV - MFJ259B.pdf 46. Zalomené půlvlnné antény (1).pdf 47. Zalomené půlvlnné antény (2).pdf 48. Tajný příběh antény Yagi.pdf 49
  2. 435 MHz. V oblasti 1 je pásmo 430 - 440 MHz přiděleno amatérské službě spolu s radiolokalizační službou. Kromě toho mohou být dočasně v pásmu 420 až 460 MHz používány radiové výškoměry až do doby, než budou moci být přeneseny do některého pásma přiděleného letecké radionavigační službě, nebo dokud se.
  3. 47.Mezi přednostní pásma přidělená amatérské radiokomunikační službě nepatří pásmo: 3500 až 3800 kHz 1810 až 2000 kHz 14,00 až 14.35 MHz. 48.Na neinterferenční bázi má držitel oprávnění třídy A amatérské radiokomunikační služby v České republice povoleno pásmo: 430 až 440 MHz 50 až 52 MHz 7100 až 7200 kH
  4. Informacje do bandplanu 430 - 440 MHz. 1. Informacje ogólne. W Europie częstotliwości pomiędzy 432,000 i 433,000 MHz nie mogą być wykorzystywane przez przemienniki (od 01.01.2004 częstotliwości te są pomiędzy 432,000 i 432,600 MHz) 2. Przypisy (a) Telegrafia jest dozwolona w całej wąskopasmowej części pasma
  5. Frekvenční pásmo: 430 - 440 MHz. Frekvenční rozsah: 112 kHz - 10 MHz. Standardní SMA konektor s impedancí 50 Ω, anténa je součástí balení.

430 - 440 MHz - 70cm; Kmitočet [MHz] - - - Druh provozu Použití 430.000 - 431.981 : národní příděl kmitočtů (d) Ve sloupci Použití pro pásmo 435 MHz jsou pro digitální komunikaci určeny tyto kmitočtové úseky: 430.544 - 430.931 MHz - rozšíření úseku pro vstupy převaděčů se systémem odskoku 7,6 MHz pro. 144 MHz: 146 MHz: P: 430 MHz: 440 MHz: 1 240 MHz: 1 300 MHz: S: 2 300 MHz: 2 450 MHz: S: 3 400 MHz: 3 410 MHz: NIB IV) 5 650 MHz: 5 850 MHz: S: 440 MHz: 1 240 MHz: 1 300 MHz: S: 2 300 MHz: 2 450 MHz: S: 3 400 MHz: 3 410 MHz: NIB IV) 5 650 MHz: 5 850 MHz: S: Potřebná šířka kmitočtového pásma se vyjadřuje čtyřmi znaky, z nichž. přepína če pro pásma 144-146 MHz, 225-230 MHz a 430-440 MHz. V první části se po teoretickém základu zabývám p ředb ěžným ur čením blokové konstrukce celého p řijíma če a jeho p ředpokládanými parametry v závislosti na požadavky zadání. V části t ři jso 7) Doplňkové přidělení: Česká republika je jednou ze zemí vyjmenovaných v poznámce 5.277, ve kterých je pásmo 430 - 440 MHz přiděleno navíc přednostně pevné službě. 8 ) Poznámka EU12 žádá správy o co největší možnou harmonizaci využívání pásma s Tabulkou přidělení Radiokomunikačního řádu a Zprávou ERC č

VHF / UHF CRT MICRON UV dvoupásmová rozhlasová stanice 136-174 MHz - 400-470 MHz, 13,8 Vdc, DTMF, Dual Watch, TOT, Scan, Talk Around. Staňte se prvním recenzentem produktu. VHF / UHF CRT MICRON UV dvoupásmová rozhlasová stanice 144-146 MHz a 430-440 MHz. 3 304,70 Kč. Dostupnost: Není skladem Připouští se, že v podmínkách pro soutěže ARDF jsou kmitočty pro neobsluhované stanice v úseku pásma 144,500 - 144,900 MHz. Tyto majáky mají malý výkon a jsou v provozu pouze při ARDF událostech (Davos 2005). 430 - 440 MHz

Cílem této práce byl návrh vstupní části přijímače pro pásmo 430 až 440 MHz. V simulačním software byl vytvořen model vybraného tranzistoru BFP540. Pomocí simulací byly zjišťovány možnosti snížení spotřeby tohoto tranzistoru při zachování zisku Všeobecným oprávněním tak bylo přidáno kmitočtové pásmo 430-440 MHz pro lékařské tobolky pro bezdrátovou endoskopii a zavedeno pásmo 863-868 MHz pro širokopásmová zařízení krátkého dosahu. Rovněž byl upřesněn termín využívání pásma 694-786 MHz pro bezdrátové mikrofony; ty v tomto pásmu mohou být provozovány. 5.277, ve kterých je pásmo 430-440 MHz přiděleno navíc přednostně pevné službě. 5) Poznámka Zprávy ERC č. 25 EU12 žádá správy o co největší možnou harmonizaci využívání pásma s Tabulkou přidělení Radiokomunikačního řádu a Zprávou ERC č. 25

Uhf Band :: on The Ai

  1. Duální pásmo Dvoupásmová rádiová stanice Alinco DR-638HE má příjemné dotykové pouzdro, které je vytvořeno z materiálu, který umožňuje tepelné záření, aby se nepřehřívalo. Byl vytvořen speciálně pro amatérské řidiče rádia a jeho cílem je přinést uživatel
  2. Radioamatérské stanice pro pásmo 70 centimetrů Stejně tak jako u dvoumetru, tak ani v případě radioamatérského pásma 70 centimetrů nejde o dosah stanice, ale o vlnovou délku, která odpovídá frekvenci 430 až 440 MHz
  3. vozidlové antény monoband multiband 144+432 . HP 2070 R Kód: 1712 Zářič pro pásma 142-148 a 430-440 MHz, PL konektor (na PL patici nebo magnet), délka 100 c
  4. Tomuto požadavku je přizpůsobena šířka pásma mezifrekvenčního výstupu. Pro příjem konkrétní modulace je nutné mezifrekvenční signálovou cestu doplnit příslušným mezifrekvenčním filtrem. Annotation The purpose of this work was to make a proposal for input parts of receiver for band 430 to 440 MHz
  5. BC415-3G Základnová anténa 400 - 430 MHz, 3dBd/5,15dBi, 250W. Profesionální zisková základnová anténa BC415 - 3G pro základnové radiostanice nebo rádiové repeatery (zesilavače signálu) určená pro instalaci na anténní výložník / stožár . Anténa je vyrobená pro kmitočtové pásmo 400-430 MHz, zisk 3dBd / 5,15dBi, vysílac

Antény pro ruční skenery a radiostanice - KMITOCTY

Vyhláška č. 201/2000 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby - zrušeno k 01.05.2005(127/2005 Sb. 108-137 MHz (pásmo Air) 137-174 MHz (144 MHz HAM) 174-400 MHz (Gen1) 400-480 MHz (430 MHz HAM) 480 - 999,99 MHz (GEN2) Cellular Blokováno (Severní americký model) Vysílač 144 až 146 MHz nebo 144 až 148 MHz 430-440 MHz a 430-450 MHz Další užitečné funkce - 500 paměťových kanálů pro každou A (hlavní) a pásmo B (sub) pás Tweetovat Share Diamond, 7 prvková směrová anténa pro amatérská pásma 2m/70cm (144-146/430-440MHz), lze montovat vertikálně i horizontálně, odolná proti silnému větr Pásmo 435 MHz. Používá kmitočty v rozsahu 430 až 440 MHz. Část pásma je sdílená s jinými službami, především v úseku 433 - 435MHz s různými dálkovými ovladači a podobnými zařízeními o malém výkonu a dosahu. Základní rozdělení pásma je v následující tabulce

Elektromagneticke_spektrum - Eridanu

Prostudujte teoretický návrh nízko umového zesilovaèe (LNA) pro pásmo UHF 430 - 440 MHz. Zamìøte se na umové pøizpùsobení a vy etøování stability zesilovaèe. Seznamte se s mo ností návrhu a simulace nízko úrovòových zesilovaèù v návrhovém a simulaèním prostøedí Ansoft Designer. Zis Tak. Jedna se Ti presne o frekvenci 433.925 MHz predpokladam. A ta je v radioamaterskem pasmu 430-440 MHz na ktere je potreba mit radioamaterskou licenci aspon tridy D. Ovsem na tomto kmitoctu je v provozu kazde dalkove ovladani k automobilu, vratum od garaze atd atd. Pásmo 430-440MHz a modulace WFM; Kód produktu: 59050010 2 829 Kč (bez DPH) 3 480 Kč (s DPH) Rozsah podporované frekvence je 430-440 MHz, které nejsou detekovány na běžných rozhlasových přijímačích, což vylučuje možnost odposlechu ze strany třetích osob

Základnová anténa s frekvenčním rozsahem 440 až 470 MHz. Díky použitým materiálům a zvýšené Koupit. WY 400-3N. GP 430 LB/UHF * 380-480 MHz ----- Základnová anténa s ochranou proti statické Koupit. SPO 420-5 CX-440 440-455 • Anténa základnová, UHF pásmo • Všesměrová • Ochrana proti statice DC zem. - nějaký radioamatér, pásmo 430 - 440 MHz je jedním z těch, které mají možnost radioamatéři používat a na rozdíl od nějakých 10mW, co používají různá ovládání, teploměry, zvonky... se tam běžně používají výkony v jednotkách až desítkách W (ne každý to má, ale v intravilánu je možné použít až 750W

Rozhlasová a radioamatérská pásma. Kmitočtový plán. Ing. Petr Faltu Kmitočtový plán HAM - frekvence 50-52 MHz 50,0000-50,1000 TELEGRAFIE . 50,0200-50,0800 MAJÁKY . 50,0900 Střed Telegrafní aktivity . 50,1000-50,5000 SSB + Telegrafie + ALL MODE NB 50,1100 kmitočet volání DX 50,1500 Stred SSB aktivity 50,1850 Stred Crossband aktivity 50,2000 Stred MS aktivity . 50,5000-52,0000 ALL MODE . 50,5100 SSTV (AFSK) 50,5500 FAX pracovní kmitoče Rádiové vlny (též rádiové záření) jsou částí spektra elektromagnetického záření s vlnovými délkami od 1 milimetru až po tisíce kilometrů.Vzniká mimo jiné v obvodu střídavého proudu, k němuž je připojena anténa.Rychlost šíření rádiových vln je v prostoru přibližně rovna rychlosti světla ve vakuu.V případě jiných prostředí závisí na indexu lomu

CRT 7M HAM je nová UHF radiostanice 430-440 MHz a o výstupním výkonu až 40W. Možnost programování přes PC. Profesionální ruční radiostanice pro pásmo UHF (400 až 480 MHz).Programovatelná přes počítač.Počet kanálů: 16Programovací kabel není součástí balení, lze ho dokoupit extra Všeobecným oprávněním tak bylo přidáno kmitočtové pásmo 430-440 MHz pro lékařské tobolky pro bezdrátovou endoskopii a zavedeno pásmo 863-868 MHz pro širokopásmová zařízení krátkého dosahu. Rovněž byl upřesněn termín využívání pásma 694-786 MHz pro bezdrátové mikrofony; ty v tomto pásmu mohou být provozovány.

Provozní teplota: -30 do 60°C, kmitočtová pásma: 380 - 430 MHz s kanálovou roztečí 10 nebo 12,5 kHz, 440 - 490 MHZ s kanálovou roztečí 10 nebo 12,5 kHz, možnost půlkanálového ofsetu, další kmitočtová pásma na vyžádání Veľmi kvalitná - Dvojzložková anténa ANTENEX - párovaný dipol 2 ks-GOLD, 70 cm pásmo (430-440 MHz). Ukončenie N konektor - Female Výrobca: www.antenex.com kód: 20, Tovar je na sklade € 129. OD [MHz] DO [MHz] MODE a popis 430,0000 - 430,5750 FM - [SIMPLEXNI KANALY] 430,4750 DVR 430,6000 - 430,9500 PR - [USER/LINKY DUPLEX] PR52-PR66 VSTUPY 430,9750 - 431,0250 Multimode - [PREVADECE] RM67-RM69 VSTUPY 431,0500 - 431,8250 FM - [PREVADECE] R70 -R101 VSTUPY 432,0000 - 432,1500 TELEGRAFIE 432,1500 - 432,5000 SSB & Telegrafie 432,2000 SSB volaci kmitocet 432,3500 SHF volaci kmitocet 432. pásmo 300-330 MHz . typ. popi 440.000 MHz Bandplan 70cm, 430 - 440 MHz (automatische Stationen) Zuweisung Nutzung 430.000 MHz APRS Fußnoten: 1 entfernt 2 FM/DV simplex, ohne Vernetzung 3 DVR Digital Voice Recorder (Papageien) und DV Simplex Gateways 4 Digital Communications, nur gerade Frequenzen (439.825 bis 439.975 in 25 kHz Schritten) fü

Výsledky Ženevské Radiokomunikační Konference a

HAM pásma v ČR: VHF & UHF •6 m (50 - 52 MHz) •2 m (144 -146 MHz) •70 cm (430 -440 MHz Základní informace: Kmitočtový rozsah: - Tx/Rx: 144-146 a 430-440 MHz (lze rozšířit na 136-174 a 400-470MHz) - Rx: 64-108 WFM (VKV rádio) - Rx: 118-136 MHz (Air) rozteč 8,33kHz. - RX: 2,3-29,99 MHz (SW) - RX: 0,52-1,71 MHz (LW) Počet pamětí: 199. Šířka pásma Tx: 12,5 / 25 kHz Volá vás 24 915 kHz - 24 929 kHz 24 890 kHz - 24 915 kHz 24 931 kHz - 24 990 kHz 28 070 kHz - 28 190 kHz 28 000 kHz - 28 070 kHz 28 225 kHz - 29 300 kHz 51,410 MHz - 51,590 MHz 50,1 MHz - 52 MHz 29 300 kHz - 29 510 kHz 144 MHz - 144,035 MHz 144,000 MHz - 144,110 MHz 50 MHz - 50,1 MHz 432,400 MHz - 432,490 MHz 144,400.

Směrová anténa pro pásmo 430 až 440 MHz 36/E Technika a metodika radioamatérského sportu; CB Selektivní volby pro radiostanice CB 41/1 Školní rádiová síť v pásmu CB 41/1 Povolovací podmínky - přání, diskuse, realita a možnosti 42/1 Q-kódy a zkratky 45/1, 46/4, 47/9 Stavebnice radioamatérských zařízení Hands. Anténní duplexer Lambda DUPT-7062-H pro kmitočtové pásmo 440 - 512 MHz, maximální výkon 150 W, 50 Ohm pro umístění do RACK 19. Kód: DUPT-7062-H HAD9338BR Anténa VHF 136-162 MHz, délka 15 c Nízko umový zesilovaè pro pásmo UHF POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ: Prostudujte teoretický návrh nízko umového zesilovaèe (LNA) pro pásmo UHF 430 - 440 MHz. Zamìøte se na umové pøizpùsobení a vy etøování stability zesilovaèe. Seznamte se s mo ností návrhu *50 W / 20 W / 5 W, módy FM / AM / C4FM, 500 pamätí pre každý prijímač A a B, TX 144 - 146 MHz a 430 - 440 MHz, RX 108 - 137 MHz (letecke pásmo), 137 - 480 MHz, 480 - 999.99 MHz (americký model), reproduktor 3 W / 8 W (externý), krok ladenia 5 / 6,25 / 8,33 kHz a viac (8,33 pre letecké pásmo), APRS, cross band prevádzač, GPS, monitoring skupiny GM, spätné navedenie backtrack.

Radioamaterské zkoušky včetně odpovědí - forma testu a

144 MHz 1,6:1 145 MHz 1,4:1 146 MHz 1,3:1 148 MHz 1:1 430 MHz 1:1,3 435 MHz 1:1,2 440 MHz 1:1,1 445 MHz 1:1,7 Hodnoty se samozřejmě budou mírně lišit kus od kusu. Diamond X-50 funguje obstojně i ve stísněných podmínkách, doslova pár centimetrů od panelákové zdi. Může být tedy velmi nenápadný RF Explorer je ruční digitální spektrální analyzátor. Tento cenově dostupný přístroj pokrývá populární pásmo ISM 433 MHz. Frekvenční rozsah 430 - 440 MHz. RF explorer byl navržen tak, aby fungoval stejně dobře venku i vevnitř. Pro rozšíření funkčnosti lze přístroj připojit k počítači konektorem mini USB

Pasmo 70 cm - Wikipedia, wolna encyklopedi

kmitočtové pásmo 380-470 MHz. A. Normativní část 3. Opatření obecné povahy - část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/15/02.2020-2 pro kmitočtové pásmo 380-470 MHz. (reprodukce dokumentu na straně 9-30 Prenosná rádiová stanica VHF / UHF CRT FP00, dvojpásmové pásmo 136-174 a 400-440 MHz, čierna, VOX, 128 kanálov, skenovanie, programovateľné, baterka, FM rádio, TOT, opakovač. Rating: 0%. 48,00 €. Prenosná rádiová stanica VHF / UHF PNI UV150 dvojpásmová, 144-146MHz / 430-440Mhz, 999CH, s batériou 1500 mAh. Rating Základnová dual bandová anténa pro pásma 2m a 70cm (144 a 430 MHz). Zisk: 3,0dB (144MHz), 5,5dB

Kvalitní dvoupásmová radiostanice s citlivým přilímačem a kanálovým krokem 8,33kHz pro poslech leteckého pásma. Dodáváme včetně programovacího kabelu, SW a českého návodu. Přihlásit se 144-146 a 430-440 MHz (lze rozšířit na 136-174 a 400-470MHz) - Rx: 118-136 MHz. 156. VYHLÁŠKA. ze dne 19. dubna 2005. o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby. Ministerstvo informatiky stanoví podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), (dále jen zákon) k provedení § 16 odst. 8 zákona Duálne pásmo Dvojpásmová rádiová stanica Alinco DR-638HE má príjemné na dotyk púzdro vyrobené z materiálu, ktorý umožňuje tepelné žiarenie tak, aby sa neprehrievalo. Bol vyvinutý špeciálne pre amatérskych vodičov rádia a jeho cieľom je priniesť používat VHF Band Planı - 2m (144-146 Mhz) Etiketler. 430-440 Mhz 70cm bant planı Amatör Radyo Amatör Radyo Bant Frekansları ham radio Telsiz frekans Bantları telsiz frekans listesi uhf bandı frekansları UHF Bant Planı uhf frekans bantları uhf röle kanalları. 30/07/2020

Spektrální analyzátor RF Explorer 433M dratek

Diskuze pod článkem: Také na Slovensku již skončila aukce frekvencí v pásmu 700 MHz klíčových pro celoplošné 5G sítě. Národní regulátor kromě nich dražil i zbytky v pásmech 900 a 1800 MHz. Východní sousedé nemuseli (jako my) upínat zrak na příchod čtvrtéh VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL. 440-448 POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé Radiolokační Pohyblivé sítě Pásmo 401-406 MHz lze v souladu s rozhodnutím CEPT12) Využívání kmitočtů je možné na základě všeobecného oprávnění14). (2) Úsek 430-430,45 MHz lze využívat zařízeními pro dálkové ovládání jeřábů, lesních.

Radioworld OK2FJ - Radio-fot

10. října 1924 bylo pásmo 5 metrů (56-64 MHz) poprvé poskytnuto amatérům ve Spojených státech Třetí národní rozhlasovou konferencí. 430 000-440 000 MHz : 430 000-440 000 MHz (420 000-450 000 MHz) [ y ] 33 cm : N / A 902 000-928 000 MHz : N / A 23 cm : 1 240-1 300 GHz : 13 cm : 2,300-2,450 GHz : SHF : 9 cm : 3 400. Pásmo 435 MHz Používá kmitočty v rozsahu 430 až 440 MHz. Část pásma je sdílená s jinými službami, především v úseku 433 - 435MHz s různými dálkovými ovladači a podobnými zařízeními o malém výkonu a dosahu. Základní rozdělení pásma je v následující tabulce Kmitočtová pásma • 380 - 430 MHz s kanálovou roztečí 10 nebo 12,5 kHz • 440 - 490 MHZ s kanálovou roztečí 10 nebo 12,5 kHz • Možnost půlkanálového ofsetu • Další kmitočtová pásma na vyžádání Specifikace RF • Maximální výstupní výkon vysílače: 10 W • Statická/dynamická citlivost lepší než -119. Frekvenční rozsah TX (vysílač) 144-146 MHz 430-440 MHz rozšiřitelná 136-174 MHz Frekvenční rozsah RX (přijímač) 76-108 MHz 144-146 MHz 430-440 MHz rozšiřitelná 400-470 MHz Vysílací výkon O 5 wattů VHF / UHF cca 4 W Přepínatelný vysílací výkon (vysoká / nízká) Režimy FM (F3E) a WFM Odstup kanálů 5 / 6.25 / 10 / 12,5 / 25/50/100 kHz Paměť kanálů 199.

Kmitočty - (A) HAREC (N) NOVICE - OK9DM

Kmitočtové pásmo [MHz] 380-430 MHz / 440-490 MHz: Modulace: 10/12,5 kHz: Výkon [W] 2 W: Citlivost [dBm]-119 dBm / -111 dBm: Doplňkové parametry. Kategorie Kmitočtová pásma • 380-430 MHz s kanálovou roztečí 10 nebo 12,5 kHz • 440-490 MHz s kanálovou roztečí 10 nebo 12,5 kHz • Možnost půlkanálového ofsetu • Další kmitočtová pásma na vyžádání Specifikace RF • Maximální výstupní výkon vysílače: 2 W • Statická / dynamická citlivost lepš

Bibliografická citace dle ČSN ISO 69

A3 = Amplitudová modulace, fone, obě postranní pásma A5 = Amplitudová modulace, televize, pouze obraz F2 = Kmitočtová modulace, telegrafie klíčováním akustickými kmitočt Lambda Antenas BC415-3G Základnová anténa 400 - 430 MHz, 3dBd/5,15dBi, 250W. Lambda Antenas BC460-3G Základnová anténa 440 - 470 MHz, 3dBd/5,15dBi, 250W. Směrová základnová anténa ZZ403 je určená pro pásmo UHF 420-470 MHz, anténa je svařena z hliníkové slitiny a chráněna lakem.. [font=Arial, Verdana, Tahoma, sans-serif]Kmitočtové pásmo Status*) Od Do 1 830 kHz 1 850 kHz P 1 850 kHz 2 000 kHz NIB VI) 3 550 kHz 3 700 kHz P 21,050 MHz 21,200 MHz P 28,050 MHz 28,400 MHz P 144 MHz 146 MHz P 430 MHz 440 MHz 1 240 MHz 1 300 MHz S 2 300 MHz 2 450 MHz S 3 400 MHz 3 410 MHz NIB VI) 5 650 MHz 5 850 MHz S 10,00 GHz 10,50 GHz 24.

Diamond 430 - 440 MHz Yagi Antenna NEW (((SOLD))) - RC GroupsNOUZOVÁ ANTÉNA

Po vybalení z krabice stanice přijímala a vysílala jen v radioamatérském pásmu 144-146 a 430-440 MHz. Pomocí jednoduchého prográmku od výrobce a běžného programovacího kabelu lze tento Wouxun rozšířit až na neuvěřitelých 50 - 520 MHz. Ano, čtete správně, od padesáti megahertzů transceiver-y pro pásmo 70 cm s evroÝm rozsahem 430-440 MHZ. KmitottovÝ plán transvertoru navržen tak, aby vÝsledné kmitotty pro piijem i vysiláni Odpovídaly kmitottovým úsekåm, ve kterých se dle evroých zvyklosti Odehrávi bun* i soutéžní radioamatérský provoz Zabraná šířka pásma na požadovaných kmitočtech bude 12,5 kHz, vzhledem k tomu je možné přidělení kmitočtů z pásem : 440 - 470 MHz s rastrem 20 kHz (přednostně) popř. : 413 - 430 MHz s rastrem 25 kHz, podle možností ČTÚ. Vzhledem k možnému vzájemnému rušení s již dříve povolenými plně duplexně pracujícím Na obrázku 4 je anténa 12 Y, kterou pro pásmo 433 MHz postavil OK1WGO tím způsobem, že všechny rozměry doporučené antény pro 11. TV kanál v normě ČSN 36 7212 zmenšil dvakrát. Při měření byly zjištěny tyto hodnoty ČSV: 430 M Hz 1,2; 435 MHz 1,15 a 440 MHz 1,33 pro impedanci 300 Ω