Home

Muni výsledky přijímacího řízení 2022/2021

Přijímačky Masarykova univerzit

  1. ulých let. Způsob vyhodnocení oborových testů je u každého programu jiný. Čas na podání přihlášky máte od 1. listopadu 2020 do 28. února 2021. Cena jedné přihlášky se odvíjí podle jednotlivých fakult: že jsme výsledek přijímacího řízení špatně.
  2. Stejně jako výsledky přijímacího řízení, tak i rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu najdou uchazeči ve své e-přihlášce. Úspěšní uchazeči jsou pozváni k zápisu do studia a rozhodnutí o přijetí ke studiu obdrží až po ověření splnění všech zákonem daných a děkanem vyhlášených podmínek pro přijetí
  3. Výsledky přijímacího řízení do NMgr. studia 2020/2021 Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek, kombinovaná forma 7. 7. 2020 číslo přihlášky program studijní plán forma počet bodůpořadírozhodnutí 406198

Počet podaných přihlášek pro ak. rok 2021 bude zveřejněn v polovině března 2021. Výsledky přijímacího řízení budou na konci června 2021 zveřejněny na úřední desce FSpS a v e-přihlášce. Studijní oddělení FSpS výsledky uchazečům či jiným osobám telefonicky, elektronicky (e-mail) ani jinou formou nesděluje Dokumentový server RMU. Operace. Vyberte řádek zatržením vlevo. Vyhledat. Zobrazit ikony. Vyhledat. Omezit soubory a složky: jen složky/jen soubory. složky, které mají/nemají anglický název Přijímací řízení na LF MU v r. 2021 pro akademický rok 2021/2022 2 Návrh vychází z ustanovení § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a příslušnými ustanoveními Statut

Podmínky přijímacího řízení 2021/2022 - AS LF MU 1.11.2020 Brožura Studuj na MUNI | MED 2021/2022 Maturitní vysvědčení Zápis do studia na LF MU je podmíněn ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou a dodáním ověřené kopie maturitního vysvědčení Podmínky přijímacího řízení ke studiu v magisterském studijním programu Farmacie na FaF MU pro akademický rok 2021/2022 byly schváleny a vyhlášeny dne 30. 10. 2020 Akademickým senátem FaF MU v souladu s § 27, odst. 1, písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Brno, 30. 10. 2020 doc. PharmDr. Ing Výsledky přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 FF > Úřední deska > Přijímací řízení > Výsledky přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 « Zpět Zveřejněno 22

Výsledky přijímacího řízení Pedagogická fakulta M

Podání přihlášky je možné do 28. února 2021. Je třeba si stanovit max. 3 priority, které již poté nelze měnit. Zvol si variantu přijímacího řízení: ZSV a OSP (oba testy u společnosti SCIO) ZSV a TSP (test ZSV u společnosti SCIO a test TSP na MU) ! Nezapomeňte dát společnosti SCIO svolení k předání výsledků naší. od 1. listopadu 2020 do 28. února 2021. 2. Přihlásit se a uhradit poplatek Kdybyste byli přesvědčeni, že jsme výsledek přijímacího řízení špatně vyhodnotili, FI MU - první informatika v ČR. V historii, ve vědě, ve svobodě studia. Od roku 1994 dodnes.. V sobotu 24. dubna 2021 se uskuteční online Test studijních předpokladů. Oborové zkoušky budou probíhat v termínu od 19. do 25. dubna 2021 tak, aby nekolidovaly s TSP. Výsledky přijímacího řízení zveřejní fakultní přijímací komise na přelomu května a června. Rozhodnutí najdete vždy ve své e-přihlášce. 31. březen 2021 Aktualizace podmínek přijímacího řízení a organizace přijímacích zkoušek na FF UP konaných v akademickém roce 2020/2021 se zahájením studia v akademickém roce 2021/2022. S odvoláním na novelu zákona o vysokých školách, která umožňuje vysokým školám v mimořádných situacích upravit vyhlášené podmínky pro přijetí ke studiu, stanovit jiný. Při více pokusech se uchazeči započítají nejlepší dosažené výsledky. Fakulta uznává výsledky dosažené v těchto termínech: 12. prosince 2020, 6. února 2021, 6. března 2021, 28. března 2021, 17. dubna 2021. Varianta 2: ZSV (Scio)+ TSP (MU): Uchazeč má možnost vykonat zkoušku ZSV v pěti výše uvedených termínech

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny u vstupu do školy a na webových stránkách školy pro osmiletý a šestileté obory 17. června 2020 od 16 hodin. Proti tomuto rozhodnutí se dle zákona č. 135/2020Sb. nelze odvolat, ale je možno podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle §11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb Důležité termíny přijímacího řízení 2021/2022. od 1. listopadu 2020 do 28. února 2021. Podejte přihlášku . Poplatek za jednu přihlášku na SCI MUNI je 650 Kč. Přihlášek můžete podat, kolik chcete, ale každou musíte zaplatit zvlášť

  1. Poplatek za jednu přihlášku na PrF MU je 600 Kč. 6. 2021. Uchazeč je o termínu přijímací zkoušky vyrozuměn e-mailem alespoň 7 dnů předem. Každý obor má přijímací zkoušku zvlášť - termíny určují katedry. Výsledek přijímacího řízení
  2. 1/3 Podmínky přijímacího řízení do magisterského studijního programu Farmacie na Farmaceutické fakultě Masarykovy univerzity pro akademický rok 2021/2022 (ve znění změn schválených Akademickým senátem FaF MU dne 4. 2. 2021) V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů a s vnitřním
  3. od 1. listopadu 2020 do 28. února 2021. Výsledky TSP zveřejňujeme online do 10 dnů od zkoušky. Ale nezapomeňte, že letos to může být jinak. květen. Výsledek přijímacího řízení. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu uvidíte ve své e-přihlášce 7. 5. 2021. červen a srpen

Přijímací řízení Fakulta sportovních studií Masarykovy

Dokumentový server RMU - Masaryk Universit

  1. h) vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb. (dále jen vyhláška č. 353/2016 Sb.), pro 1. kolo přijímacího řízení nejpozději k 1. březnu 2021
  2. Výsledky 1. kola přijímacího řízení do ak.roku 2020/2021 specializace Činoherní režie Cinoherni_rezie_bakalari_2021_2022_vysledky_po_1.kole.pd
  3. Výsledky přijímacího řízení 2020/2021. Toto odvolání musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední den lhůty..

Školní rok 2019/2020 Provozní doba Zaměstnanci školy Úvod > Výsledky přijímacího řízení 2020/2021 . Výsledky přijímacího řízení 2020/2021 . 15.05.2020 19:21. Výsledky přijímací řízení 2020.pdf . Rodiče si mohou Rozhodnutí o přijetí vyzvednout v kanceláři školy nebo také na informační schůzce, která Výsledky přijímacího řízení: Aplikovaná chemie, Přírodovědné lyceum (po náhradním termínu: který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne. Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl. přijímací řízení na anglistiku proběhne formou online pohovoru, k němuž budou uchazeči připuštění podle prospěchu. Pokud bude v rámci přijímacího řízení nově třeba, abyste doložili vysvědčení, nemusíte se aktuálně ničeho obávat. Počítáme s tím, že ověření proběhne dodatečně až u zápisu do studia V přiloženém souboru naleznete výsledky 1. kola přijímacího řízení. Výsledky jsou uvedeny v procentech, protože přijímacího řízení se účastnili i uchazeči, kteří získali vzdělání v cizině a jejichž hodnocení je na základě metodického pokynu ministerstva redukováno. Hranice pro přijetí (38 bodů) je 24,52 % přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021, zanikají posledním dnem lhůty právní úþinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazee ke vzdělávání v dané střední škole. Pokud nebude uchaze přijat z kapacitních důvodů, může do 3 pracovních dnů ode dne , kdy mu byl

Zahájení činnosti spin-off platformy MUNI. V září tohoto roku začne fungovat nová spin-off platforma Masarykovy univerzity. Slavnostní zahájení její činnosti se uskuteční v pondělí 20. 9. 2021 v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity od 15:30 hodin. 13 Muni výsledky přijímacího řízení 2021/2021. Skip to main content. 2019/20. English. huji 2019/20. Home. Skip Login ; Livescore, výsledky, Premier League 2019/2020 tabuľka a detaily zápasov (strelci gólov, červené karty Okrem stránky Premier League 2019/2020 výsledky môžete na eVysledky sledovať cez 1000 futbalových súťaží z viac ako 90 krajín celého svet

Byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení do primy 2020/2021. Dne 17. 6. 2020 byly na vývěsce před budovou školy a na elektronické úřední desce školy zveřejněny Výsledky přijímacího řízení do primy 2020/2021 Výsledek přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 konané v náhradním termínu dne 23. 6. 2020 Obor: 53-41-M/03 Praktická sestra - večerní forma vzdělávání EVIDENýNÍ ýÍSLO UCHAZEýE CELKOVÝ počet bodů VÝSLEDEK přijímacího řízení 70620 33 přijat 70520 15 přija

Statistiky přijímacího řízení; Statistiky přijímacího řízení na akademický rok 2020/2021. Zadání, výsledky, další informace a podrobnější statistiky zobrazíte kliknutím na název fakulty. Život na VUT Atmosféra VUT; Prostory školy; Koleje. 12. 2020, 6. 2. 2021, 6. 3. 2021, 28. 3. 2021 a 17. 4. 2021. Každý z testů OSP a ZSV musí složit minimálně jednou (může však i vícekrát). Z hlediska přijímacího řízení na Fakultu sociálních studií se uchazeči započítává vždy nejlepší výsledek v každém absolvovaném testu Výsledky přijímacího řízení 2021. Výsledky přijímacího řízení 2021 přijímací řízení ve školním roce 2020/2021 (pro přijetí pro školní rok 2021/2022) přičemž je mu umožněno konat přijímací zkoušku na každé z těchto škol. Pořadí škol na přihlášce udává termín konání přijímací zkoušky

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 oboru IT a IKT.Žádáme přijaté uchazeče o odevzdání Zápisového lístku do 10 pracovních dnů od data zveřejnění výsledků přijímacího řízení, tj. do 12. 6. 2019 na sekretariátu školy v pracovních dnech od 8,00 do 15,30 hod. nebo zasláním poštou V případě, že se uchazeč nezúčastní přijímacího řízení na PdF, fakulta nevrací poplatek za služby spojené s přijímacím řízením. PdF nezajišťuje ubytování uchazečů v průběhu přijímacích zkoušek. Studijní oddělení PdF nesděluje výsledky přijímacího řízení telefonicky ani e-mailem PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - VÝSLEDKY. Zde budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení! Zveřejnění výsledků školou (pro řádný termín): 20. května 2020 v 10:00, době od 8:00 do 9:00 bude možné se seznámit s podklady pro rozhodnutí nahlédnutím do spisu v sekretariátu školy, Mládežníků 1115, 2. patro.. Pavel Vlach, ředitel škol Úmysl uchazeče vzdělávat se na našem gymnáziu potvrdí zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn (§ 60g odst. 6 školského zákona), tj. do čtvrtka 3. června 2021

Magisterské studium Lékařská fakulta - MUNI ME

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022. Kritéria pro osmileté studium ZDE Kritéria pro čtyřleté studium ZDE Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021: Obor osmiletého gymnázia: termín: středa 5. května 2021; termín: čtvrtek 6. května 2021 Obor čtyřletého gymnázia Výsledky přijímacího řízení. Podrobnosti. Napsal ČLA Trutnov. Kategorie: Aktuality. Vytvořeno: 15. červen 2020. Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 pro studijní obory Lesnictví, Ekologie a životní prostředí, Mechanizace a služby. 41-46-M/01 Lesnictví. 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí Výsledky přijímacího řízení . jzasp 21.06.2021 Rozhodnutí děkana 1. lékařské fakulty UK - počty bodů pro přijetí. Rozhodnutí děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, o přijímacím řízení na akademický rok 2021/2022. jzasp 02.08.2021 Doplňující řízení 2021. Informace o doplňujícím řízení 02.08.2021.

Přijímací řízení ve školním roce 2020/2021 Jediná změna v legislativě: Vyhláška 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání § 1 (7) V přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. (platné od 1 Výsledky přijímacího řízení 2021 Vážení rodiče, zákonní zástupci, uchazeči, níže najdete odkazy (anonymně dle ID uchazečů) na výsledkové listiny přijímacího řízení 2021 v rámci 8L a 4L studia na naší škole

Přijímací řízení se řídí § 59-61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. Na základě přijímacího řízení v roce 2021 bude přijato ke studiu na gymnáziu sv Výsledky přijímacího řízení 2020/2021. Výsledky přijímacího řízení 2018 Pořadí RČ ZŠ PT MT ČT Celkem Výrok Pořadí RČ ZŠ PT MT ČT Celkem Výrok 1 2079 10,00 19,20 33,60 35,00 97,80 přijat 96 1086 7,38 14,40 20,30 28,70 70,78 nepřija Výsledky přijímacího řízení 2018 Čtyřleté studium. Pořadí Registrační.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení. Bližší informace k výsledkům přijímacího řízení poskytne Bc.Šípková na tel. čísle 353 416 422 nebo 731 683 325 Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče, pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů (pod registračními čísly) budou zveřejněny 24. srpna 2021. V Ostravě-Porubě 9. 6. 2021 Mgr. Ivana Jírů, v. r. ředitelka škol

Výsledky přijímacího řízení - rok 2020. Výsledky přijímacího řízení uchazečů. Seznam uchazečů o studium podle studijních programů a jejich studijních oborů (2020) Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů (2020) Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na OU v Ostravě v roce 2020. Kritéria přijímacího řízení - průběh přijímacího řízení. Podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) proběhne přijímací řízení následovně. Na základě rozhodnutí ředitele školy bude v letošním školním roce 2020/2021 jednotná přijímací zkouška nahrazena školní přijímací zkouškou - test z ČJL.

Přijímací řízení 19. 5. 2021 Výsledky přijímacího řízení. Výsledky JPZ (jednotné přijímací zkoušky) jsou všem uchazečům o studium našeho oboru Pedagogické lyceum zpřístupněny ZDE.. Opatření obecné povahy MŠMT ze dne 7 Informace o přijímacím řízení 2020/2021. Výsledky 2. kola přijímacího řízení Ošetřovatel. V případě, že uchazeč koná JPZ dvakrát, započte se mu pro celkové hodnocení přijímacího řízení na obou školách lepší výsledek. Pokud se hlásí na dvě různé školy nebo obory, kde se koná JPZ, vykoná tuto v. Písemné testy v přijímacím řízení 2020/2021. Počty přijatých v minulých letech: Přehled přijímacího řízení 2020/2021. Přehled přijímacího řízení 2019/202 Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 Úvod Fakulta tělesné výchovy a sportu (dále jen UK FTVS) je vysokoškolským pracovištěm, které rozvíjí společensko-vědní, biomedicínské, pedagogické a oborové disciplíny patřící do vědních oborů kinantropologie a biomechaniky 1. kolo přijímacího řízení na Muzikálové herectví se bude konat od 3.3 - 8.3. 2021. (Dle pozvánky v aplikaci e-přihláška) Výsledky 1. kola Činoherního herectví jsou zveřejněny od 10. 2. 2021. Přijímací řízení se koná dle pozvánek vložených do aplikace e-přihláška

Výsledky přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021

Výsledky přijímacího řízení 2020/2021. Zpráva o přijímacím řízení rok 2020/2021 [PDF] Bakalářské studijní programy. bez přijímací zkoušky, přijetí na základě prospěchu z profilových předmětů Matematika a Fyzika za poslední čtyři ročníky studia V pondělí 15. 6. 2020 od 12:00 do 14:00 lze na sekretariátu nahlédnout do spisu (týká se uchazečů o čtyřleté studium), který v souvislosti s přijímacím řízením žáka veden (spis obsahuje například informaci o zahájení správního řízení, pozvánku k přijímací zkoušce apod., výsledky přijímacího řízení spis nebude neobsahovat)

Přijímací řízení Fakulta sociálních studií M

2020/2021 - Výsledky MUPÁCKÉ výzvy Rovnou na obsah; Rovnou na menu; Otevřit navigaci. 2020/2021 - Výsledky MUPÁCKÉ výzvy. O škole Výsledky přijímacího řízení; Přihlášky ke studiu; Žákům a rodičům. Třídní schůzky; Prázdniny; EduPage; E-mail a Office 365; Rozvrhy Kritéria 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2021-2022.pdf. Přihlášky ke studiu přijímáme poštou na adresu školy do 1. března 2021. Metodická informace ke konání přijímacího řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami do 1. ročníku středního vzdělávání Výsledky přijímacího řízení dle oborů. Přijatí uchazeči o studium na naší škole jsou uveřejněni pod anonymními kódy. Anonymní kód nalezne každý uchazeč ve Sdělení o přijetí přihlášky ke studiu, které mu bylo písemně zasláno Výsledky přijímacího řízení 2021/2022 Závěrečná zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 Lékařská fakulta UP v Olomouci vyhlašuje pro akademický rok 2021/2022 přijímací řízení ke studiu v magisterských studijních programech Všeobecné lékařství a Zubní lékařství Přílohy přihlášky se odevzdávají pouze ELEKTRONICKY - v přihlášce (vyjma úředně ověřené kopie diplomu a DS z jiné fakulty) Termín pro podávání přihlášek: 31. 5. 2021. Vyhlášené podmínky přijímacího řízení 2021/2022 do programu

Kritéria přijímacího řízení - obor Informační technologie pro školní rok 2021/2022. Zde najdete oficiální kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022. Od tohoto školního roku zvyšujeme váhu výsledku u přijímacího testu z matematiky a z českého jazyka, z kritérií vypadlo hodnocení za 2. pololetí 8. Výsledky druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022; I v letošním roce jsme byli úspěšní; Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022; Pokyn ředitele školy k obnovení prezenční výuky žáků od 24. 5. 2021; Výsledky prvního kola přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení vyhlásí ředitelé SŠ nejpozději do 31.1.2021!!! V letošním školním roce 2020/2021 bude mít ředitel školy možnost rozhodnout, zda se v případě jeho školy bude konat v rámci přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška nebo školní přijímací zkouška, či od obou zkoušek ustoupí

Průvodce přijímacím řízením do pregraduálních programů

Podmínky přijímacího řízení k bakalářskému studiu na Přírodovědecké fakultě UK pro akademický rok 2021/2022 - zkrácená verze se změnami platnými od 15. 4. 2021 Přijímací řízení se zahajuje podáním řádně vyplněné přihlášky a uhrazením poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením do 28. února 2021 Děkan Lékařské fakulty UK v Plzni vyhlásil dne 21.7. 2021 doplňovací přijímací řízení. Bodová hranice pro přijetí byla snížena následovně - studijní program Zubní lékařství 62 bodů, studijní program Všeobecné lékařství 49 bodů.. Výsledky naleznete po přihlášení zde.. Informace telefonicky nesdělujeme V přílohách jsou uložené výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 (do všech studijních oborů). Dle platné legislativy je zveřejněn pouze seznam přijatých uchazečů a bodové hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče - § 15 v yhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu. Novinky Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 - po náhradním termínu. Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 - po náhradním termínu. Náhradní termín přijímacího řízení: 23.6.2020. Obor: Agropodnikání, 41-41-M/01. která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového. Kritéria III. kola přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021 pro školní rok 2021/2022. Obor - Obalová technika (kód oboru: 34-42-M/01

Jak se přihlásit Filozofická fakulta M

Výsledky přijímacího řízení Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem do 1. ročníku na školní rok 2020/2021 v prvním kole přijímacího řízení. Obor 65-42-M/02 Cestovní ruch V souladu s ustanovením § 59, 60 a násl. a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. NOVÉ INFORMACE: Přijímací řízení 2019 - bonifikace úspěšným studentům SŠ (.pdf) Studijní programy a obory přijímacího řízení 2019. Informace o přijímacím řízení pro studium na Lékařské fakultě od akademického roku 2019/2020 (.pdf) Jak si podat elektronickou přihlášku ke studiu na Lékařské fakultě MU. Platba. zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení na naší školu, a to včetně dalšího doporučeného postupu. Všem přijatým uchazečům gratulujeme! Při odevzdání zápisového lístku nám, prosím, nezapomeňte v kanceláři sdělit, jaký předmět si pro školní rok 2020/2021 zvolíte Výsledky prvního kola přijímacího řízení ke studiu ve školním roce 2020/2021 budou zveřejněny nejpozději 26. 6. 2020 na webových stránkách školy. Nepřijatí uchazeči mají před vydáním rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, které bude vydáno do 7 dnů od konání přijímacích zkoušek,

Video: Přijímací řízení 2020/21: Filozofická fakulta U

Mediální studia a žurnalistika Přírodovědecká fakulta MUN

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu. náhradní termín se bude konat 2. 6. 2021 v přijímacím řízení. Tato možnost bude dána v úterý 16. 6. 2020. Využít možnosti nahlížet v rámci přijímacího řízení do dokumentů není povinné. Celkové výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 16. června 2020 elektronicky na webových stránkách školy www.spszem.cz a na vývěsce u vstupu do areálu školy Přijímací řízení 2021 Výsledky přijímacího řízení Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky. Pořadí uchazečů, kteří konali zkoušku v náhradním termínu Je-li uchazeč přijat, začíná mu následujícím pracovním dnem běžet lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku škole na základě přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 oboru 79-41-K/81 vyhlašuji výsledky přijímacího řízení. Zároveň Vám bude zasláno rozhodnutí o přijetí/nepřijetí poštou. Všem přijatým uchazečům blahopřejeme a těšíme se na setkání s Vámi v novém školním roce 2020/2021

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v souladu se zákonnými předpisy nejpozději do dvou Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni. Přijímací řízení . Informace k přijímacímu řízení pro rok 2021/2022 - žák bude moci podat jen 2 přihlášky v 1. kole přijímacího řízení pro denní formu vzdělávání, - informace pro žáky k přijímacímu řízení - po ukončení přijímacího řízení se přijatým uchazečům OZNÁMÍ /tj. - zveřejní seznam uchazečů pod přidělenými registračními čísly. Novinky Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021. Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021. Přijímací řízení se konalo 8.6.2020. Agropodnikání, 41-41-M/01. Přijatí uchazeči: která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy Výsledky přijímacího řízení - obor Lesnictví Rozhodnutí o přijetí uchazečů ke střednímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021. v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (školní rok 2020/2021) ZMĚNA TERMÍNŮ. Informace k testování uchazečů o střední vzdělávání naleznete zde.. 3. května 2021 1. termín jednotné přijímací zkoušky. 4. května 2021 2. termín jednotné přijímací zkoušky. 19. - 21. května 2021 vyhlášení výsledků řádného termínu přijímacího řízení. 2. - 4 Výsledky přijímacího řízení 2021. - Zaměstnavateli zaměstnanec předloží potvrzení Oznámení o nařízení karantény, které mu vystaví ošetřující lékař nebo hygienik. Tímto potvrzením současně zaměstnanec uplatní u zaměstnavatele právo na náhradu mzdy/platu za prvních 14 dnů trvání karantény. který.